ACV Antwerpen
23.10.2014
Goedenacht
indexo.be
Home | Sitemap
Terug | Lid worden | Contact
Help | Registreren
 
 
ACV Antwerpen  >  ACV Antwerpen  >  Structuur  >  Centrales
Printen | Delen
 
 

ACV op je werk


Service Centrale LBC-NVK

Het ACV is uiteraard actief op de werkvloer. De 'ACV-beroepscentrales' waken erover dat binnen je onderneming alles volgens de spelregels verloopt.

Jouw rechtstreekse contactpersoon van de beroepscentrales is de vakbondsafgevaardigde ('de delegee'). Hij/zij kan je helpen bij vragen of problemen, specifiek voor je onderneming of sector (loon en arbeidsvoorwaarden, premies, fondsen bestaanszekerheid,...).

Indien nodig kan elke vakbondsafgevaardigde ook steeds terugvallen op de personeelsleden van de beroepscentrale. Zij verlenen ondersteuning bij moeilijke dossiers of bij sociale conflicten.

Binnen het ACV zijn volgende beroepscentrales actief:

ACV-CSC METEA

Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de ijzernijverheid, non-ferro en edele metalen, garages, metaal-, machine- en elektrische bouw, van elektriciens, koetswerk, metaalhandel, de textiel- en kledingindustrie, wasserijen en bijhorende sectoren zoals jute, recuperatie van kleding, breiwerk, vlas, ververij,... en van werknemers uit grote kleinhandelszaken en uitzendkrachten in deze sectoren.
Kopie van Icoon Lijst http://www.acv-metea.be

ACV bouw - industrie & energie

Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters in de bouw (bouw, bagger en betoncentrales) en aanverwante sectoren (beton, baksteen, pannen, vezelcement, grind en zand, groeven, glas, ceramiek), grafische en papiersector (drukkerijen, dagbladen, papier- en kartonproductie en verwerking, papierrecuperatie), hout (stoffering, houtbewerking, bosontginning, zagerijen, houthandel), beschutte werkplaatsen, ledersector, kappers en schoonheidszorgen en in de chemie en energiesector.
Kopie van Icoon Lijst http://www.acv-bouw-industrie-energie.be


ACV-Transcom

Verdedigt de belangen van het personeel in de transport- en communicatiesector (NMBS, de Post, Belgacom, BIAC en Belgocontrol, VRT, ministerie van verkeer, loodswezen, haven, goederenvervoer, verhuis, taxi's, scheepvaart...), de culturele sector en diamantsector.
Kopie van Icoon Lijst
http://www.acv-transcom.be


ACV-Voeding en Diensten

Verdedigt de belangen van arbeiders en arbeidsters uit de voedingsnijverheid en handel in voedingswaren, schoonmaak en ontsmettingsnijverheid, tuin-, land- en bosbouw, horeca (ook voor bedienden en kaderleden), filmbedrijf, huispersoneel, grootwarenhuizen, bewakingsdiensten, huisbewaarders. Ook arbeiders/arbeidsters uit het vrij onderwijs, banken en de socioculturele sector kunnen rekenen op ACV-Voeding en Diensten.
Kopie van Icoon Lijst http://www.acv-voeding-diensten.beLBC-NVK

De Landelijke Bedienden Centrale - Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel verdedigt de belangen van bedienden, kaderleden (en alle werknemers uit de non-profit) in de privésector.
Kopie van Icoon Lijst http://www.lbc-nvk.be


ACV - Openbare Diensten

ACV - Openbare Diensten verdedigt de belangen van de personeelsleden van provincie, stad en gemeente, intercommunales, OCMW's, openbare ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, parastatalen, ministeries (federale, Vlaamse, Brusselse en andere deelregeringen), wetenschappelijke instellingen, universiteiten, stads- en streekvervoer (De Lijn - MIVB) alsook autobus- en autocarbedrijven, luchtvaartbedrijven, openbare nutsbedrijven (drinkwatermaatschappijen, havenbedrijven, ...), politie, gevangenissen, hoven en rechtbanken, het leger, ...
Kopie van Icoon Lijst http://www.acv-openbarediensten.beCOC

De Christelijke Onderwijs Centrale verdedigt de belangen van alle personeelsleden in :
het secundair onderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief deeltijds beroepssecundair onderwijs, het hoger onderwijs (buiten de universiteit), het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding (vroegere PMS), in alle netten; het kleuter- en basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) van het gemeenschapsonderwijs.
Kopie van Icoon Lijst http://www.coc.be


COV

Het Christelijk Onderwijzersverbond verdedigt de belangen van alle personeel in gesubsidieerde vrije en officiële kleuter-, lagere en basisscholen (buitengewoon en gewoon onderwijs) en van het personeel van de pedagogische begeleidingsdiensten en van de gemeeschapsinspectie. Ook de gepensioneerden van bovengenoemde scholen en diensten kunnen rekenen op het COV.
Kopie van Icoon Lijst http://www.cov.beSporta-vsb

Sporta-vsb (Vereniging voor Sportbeoefenaars) verdedigt de belangen van alle sportbeoefenaars (profs en amateurs).
Kopie van Icoon Lijst http://www.acv-sporta.be


Home  |  Actualiteit  |  ACV Antwerpen  |  Bewegingswerk  |  Dienstverlening  |  Sociaal overleg  |  Sociale wetgeving  |  Wie zijn we  |  E-Services  |  Contact
Disclaimer

 

 
 
Zie ook:
Publicaties en documentatie
  Nieuwsbrieven
Sociale wetgeving
  PC 205
  PC 338
  PC 340
  PC OPENBARE SECTOR
  vakbond
 
Overzicht