20 september: Natonale betoging TTIP en CETA

Duizenden mensen stapten mee op in een kleurrijke, luidruchtige manifestatie tegen TTIP en CETA. Stop deze onrechtvaardige vrijhandelsakkoorden. Foto's: ACV en Dennis Licht

20 september: Nationale betoging CETA en TTIP

Steeds meer mensen engageren zich in het verzet tegen TTIP en CETA. Deze ondemocratische trans-Atlantische handelsverdragen zijn vooral voordelig voor de aandeelhouders van multinationals en economische machten. Maar zeer nadelig voor landbouwers, consumenten, arbeiders, gepensioneerden, vrouwen, jongeren, KMO's, de middenklasse, gezondheid en duurzame ontwikkeling. De kans is groot dat de Europese overheden CETA zullen goedkeuren op 22 september 2016.
  • Stap mee op met de nationale betoging op 20 september in de Europese wijk, vanaf 17u (in Brussel).

Middenveldalliantie tegen TTIP 

Zowel het ACV als de CM hebben zich aangesloten bij de middenveldalliantie ‘4 mei’, die zich uiterst kritisch opstelt t.a.v. een aantal belangrijke onderdelen van de lopende onderhandelingen.  
  • Zoals het mogelijke voorrecht voor buitenlandse multinationals om buiten alle bestaande rechtsprocedures om, voor een afzonderlijke nog op te richten investeringsrechtbank, discriminatie en financiële benadeling door gastlanden aan te klagen. 
  • Of het gevaar dat een akkoord dat voor een groot deel zal gaan over de harmonisering van regelgeving, de ogen sluit voor  de ondermaatse naleving in de VS van vakbondsvrijheid en het recht op collectief onderhandelen, fundamentele arbeidsnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie.

Meedoen?

Doe mee: stopttip.be en stopceta.be

Nationale betoging tegen TTIP en CETA:
20 september in Brussel.
Doe mee, mobiliseer. Meer info op de campagnesite

Meer info over TTIP en CETA...

 
Bekijk de bevattelijke video  van het Nederlandse programma Zondag met Lubach waar Arjen Lubach op een paar minuten tijd haarfijn uitlegt waar TTIP eigenlijk voor staat.