Twee jaar Michel: geen gelukkige verjaardag

Werknemers uit diverse sectoren staken om zo een signaal te geven aan de regering en werkgevers. Twee jaar Michel, geen reden tot feesten. Integendeel.

Het kan anders...

2016-10-05 Rood stoplicht
Al twee jaar zet de regering gewone mensen op een zwaar en gevaarlijk dieet! Met aantasting van koopkracht, met afbouw van sociale rechten en met zware besparingen in overheid en sociale zekerheid

Het zwarte gat wordt steeds groter

De gevolgen zijn desastreus. Ondanks de miljarden inspanning van miljoenen gewone mensen gaapt er een enorm zwart gat in de staatsbegroting. Dat steeds meer geld opslokt van gewone mensen: mensen die werken, mensen met pensioen of een uitkering. Omdat de regering een scheef beleid voert zonder fiscale rechtvaardigheid. We horen niets over eerlijke fiscaliteit. Over bijdragen van de zwaarste schouders? Over belasting op reële huurinkomens, over vermogenswinstbelasting, over meerwaardebelasting, over minder fiscale aftrekposten voor vermogenden en bedrijven?

Maar het kan anders

 • Koopkracht! Beter voor groei dan indexsprong en hogere btw & accijnzen.
 • Leefbare jobs! Met oog voor het gezin.
 • Goede pensioenen! Dat is wat anders dan werken tot 67.
 • Rechtvaardige belastingen! Als alle inkomens in verhouding hun deel doen, legt dat minder druk op de eerlijke belastingbetaler.
 • Goede openbare diensten! Iedereen wil goed openbaar vervoer, onderwijs, infrastructuur, veiligheidsdiensten, zorg.
 • Sterke sociale zekerheid! Een goede verzekering is beter dan sociale bijstand.
 • Perspectief! Jobkansen voor jongeren en voor iedereen die werk zoekt.

Manif 29 september: Twee jaar regering Michel - Géén reden tot feesten

70.000 mensen protesteerden tegen de onrechtvaardige regeringsmaatregelen.

29 september manifestatie: 2 jaar regering Michel - Géén reden om te feesten

2 jaar Michel - manifestatie 29 september 2016
Twee jaar regering Michel, dat is geen reden om te feesten. Hogere facturen, minder sociale bescherming en langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois.
We willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Het kan anders!
Voor ons is de maat vol! De regering-Michel blijft werknemers verder aanvallen terwijl grote vermogens worden ontzien. De gevolgen zijn duidelijk: armoede en ongelijkheid stijgen. Net als stress en burn-out. De openbare diensten zitten op hun tandvlees. Daarom zetten we onze acties verder.
Omdat het beter kan en moet. Omdat er wél alternatieven zijn. Omdat we een regering willen die kiest voor een rechtvaardige fiscaliteit, voor investeringen, voor meer koopkracht voor gewone mensen, voor leefbaar werk en voor een stevigere sociale zekerheid.
#omdathetbeterkan
Onze alternatieven in een notendop:
 • Meer koopkracht. Veel beter voor de economie dan de indexsprong en loonbevriezing
 • Meer mensen een goede job. Veel beter dan cadeaus aan werkgevers
 • Goede pensioenen. Dit is wat anders dan werken tot 67
 • Eerlijke belastingen. Want iedere euro belastinggeld die verdwijnt naar Panama, moeten wij ophoesten
 • Goede openbare diensten. Daar wordt iedereen beter van
 • Sociale zekerheid. Investeren in mensen is beter dan erop te besparen. 


Downloads

Berekeningstools