Persberichten 2014

ACV laat van zich horen
ACV 2014-12-19 Meer communicatie dan realiteit
De regering schermt met berekeningen waaruit moet blijken dat we ondanks de indexsprong toch aan koopkracht winnen. Goed geprobeerd, maar helaas meer communicatie dan realiteit. Deze selectieve en eenzijdige interpretatie van regeringsmaatregelen valt zelfs eerder te kwalificeren onder de noemer boerenbedrog. Ondertussen blijven grote vermogens wel buiten schot. En blijft het grote onevenwicht in gevraagde inspanningen, hoe hard de regering ook haar best doet om dat te verhullen.
Lees meer
ACV 2014-12-13 Nieuwe hacking gegevens werknemers.
Hackers hebben zich opnieuw toegang verschaft tot persoonlijke gegevens van werknemers. En deze te grabbel gegooid op het internet. Deze keer zijn werkzoekenden die zich inschreven bij twee uitzendbureaus (Z-Staffing en Tobasco)  het slachtoffer. Waar blijft de taskforce van de regering?
Lees meer
ACV 2014-03-26 Toplonen
De vorige federale regering besliste om de toplonen in overheidsbedrijven te beperken tot 290.000 euro per jaar. Dit na een breed maatschappelijk debat. Het ACV vindt het onbegrijpelijk dat vicepremier De Croo deze lijn nu wil verlaten. Hoe kan je tegelijk alle  inspanningen leggen bij de zwaarst  belaste groep in de samenleving én toplonen de vrije baan laten?  
Lees meer
ACV 2014-03-21 Mensura
Hackers hebben zich toegang verschaft tot een deel van de gegevens van  de dienst controle geneeskunde van Mensura. Hackers verkregen zo de identiteitsgegevens van honderden werknemers, onder andere hun rijksregisternummer. Ook de bemerkingen die de betrokken werkgever meedeelde aan Mensura over de betrokken werknemer werden gehackt. We vragen dat Mensura onverwijld alle betrokken werknemers informeert  over welke informatie gestolen is. ACV vraagt onmiddellijke oprichting task-force
Lees meer
ACV 2014-11-14 Verhoging belastingdruk
Het federale regeerakkoord kondigde aan te  snoeien in de belastingverminderingen. Dit betekent onder meer dat de belastingverminderingen voor vervangingsinkomens niet meer geïndexeerd worden. Nu blijkt zelfs met terugwerkende kracht, ook op de inkomens vanaf 1 januari 2014. 
Lees meer
ACV-ABVV-ACLVB-persbericht 2014-11-13 Vermogenden
We zijn één week na de manifestatie van meer dan 120.000 mensen in de straten van Brussel. Na de eerste gesprekken met de Kern en met vicepremier Peeters, stellen de vakbonden vast dat regeringshalve nog geen enkele opening werd gemaakt voor een evenwichtiger en rechtvaardiger regeringsbeleid. Niet door de regering. Niet door de werkgeversorganisaties. Ons actieplan moet doorgezet worden.
Lees meer
ACV-persbericht 2014-10-23 Pleister verbergt SWT-wonde nog 2 maand
De beslissing van de regering over het uitstel van de overgangsmaatregel optrekking SWT-leeftijd stopt nu hopelijk de huidige chaos in heel wat ondernemingen. Men had deze chaos echter van meet af aan kunnen vermijden. Met sociaal overleg was dit geknoei niet nodig geweest.
Lees meer
ACV-persbericht 2014-10-22 Reactie optrekken SWT-leeftijd
 ACV en ACV Bouw, Industrie en Energie vernemen uit de media dat de regering overweegt om optrekking van de SWT-leeftijd met 2 maanden uit te stellen, in het belang van de rechtszekerheid voor werknemers en werkgevers. Dit is de logica zelve. Wetten en KB's, die er nog lang niet zijn, mogen niet terugwerken in de tijd. Er is geen enkele juridische basis om in te grijpen op ontslagen die door werkgevers zijn doorgevoerd binnen een andere geldende regelgeving.
Lees meer
2014-10-21 169 000 tijdelijke werklozen verliezen 9% van hun inkomen
Als er onvoldoende werk is of bij slecht weer (bijvoorbeeld vorst in de bouw) kan de werkgever de werknemer op tijdelijke werkloosheid zetten. Er is door de regering beslist om de uitkering voor tijdelijke werkloosheid te verlagen van 70 naar 65% van het loon. Zonder overgangsmaatregel, met ingang op 1.1.2015. Op deze vermindering komt ook nog de indexsprong van 2%. Het inkomen van wie tijdelijk werkloos is, daalt dus met maar liefst 9%. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-10-15 Regering doof voor werknemers
Het federaal regeerakkoord leidt tot sociale afbraak op de kap van de werknemers en de uitkeringstrekkers. Dat is niet wat de vakbonden willen. Wij pleiten voor vrijwaring en versterking van de koopkracht. Een sterke, federale sociale zekerheid. Investeren in duurzame relance en werkgelegenheid. Meer fiscale rechtvaardigheid. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-09-18 Regering Bourgeois schuift de factuur door naar werknemers
Op basis van alle beschikbare informatie rekenden ACV, ABVV en ACLVB uit dat Vlaamse werknemers en hun gezinnen de komende vijf jaar een factuur van 5,9 miljard euro dreigen te krijgen van de regering Bourgeois. De vakbonden vragen met aandrang dat de regering Bourgeois het sociaaleconomisch beleid vorm geeft in overleg met alle sociale partners.
Lees meer
2014-09-16 Pensioenplannen van MONaCo-coalitie-opnieuw factuur voor werknemers
Het ACV staat verstomd door een nieuwe perslek m.b.t. de federale onderhandelingen. Ditmaal over een verregaande pensioenhervorming. Er was toegezegd dat er over een pensioenhervorming eerst sociaal overleg zou plaatsvinden. Er is echter nog geen sociaal overleg geweest met de sociale partners. Maar ondertussen liggen de pensioenplannen blijkbaar al klaar. Nog verontrustender is wat inhoudelijke lekte over de pensioenplannen. Het zou gaan om een enorm verregaande hervorming.
Lees meer
2014-11-09 Voor een beleid in teken van sociale rechtvaardigheid
Het gemeenschappelijk vakbondsfront eist dat de onderhandelaars voor een federale regering zich door vier krachtlijnen laten leiden: 1. Vrijwaar en versterk de koopkracht 2. Zorg voor een sterke, federale sociale zekerheid 3. Investeer in duurzame relance en werkgelegenheid 4. Beoog meer fiscale rechtvaardigheid.
Lees meer
2014-06-27 Procedure tegen discriminatie bouwvakkers
Bouwvakker Robby De Ridder dient vandaag, gesteund door ACV bouw - industrie & energie en het ACV en samen met de andere vakbonden een vordering in bij het Grondwettelijk Hof tegen de aanhoudende discriminatie van bouwvakkers bij ontslag.
Lees meer
2014-06-26 Honi soit qui mal y pense
Na analyse van de tekst stelt het ACV vast dat informateursnota van De Wever helemaal niet zo onschuldig is. Commentaren die de nota soft, toegeeflijk, gematigd en pijnloos noemen vergissen zich schromelijk. 
Lees meer
2014-06-12 Niet pokeren met welvaart, welzijn en sociaal model
Het ACV wil dat er op korte termijn regeringen komen. Want de toestand wordt er niet gemakkelijker op. Het ACV waarschuwt de politieke partijen echter dat de budgettaire hoogdringendheid geen dekmantel mag zijn om harde, asociale maatregelen door te drukken.
Lees meer
2014-06-12 Na 84 jaar eindelijk volledige ban op dwangarbeid
De Internationale Arbeidsconferentie van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) in Genève zit erop. “Ik ben tegelijk ontgoocheld en tevreden” stelt ACV voorzitter Marc leemans. “Het is zeer bitter om vast stellen dat de werkgeversgroep de besprekingen in de Commissie van de Normen, waar de toepassing van internationale arbeidsegels wordt opgevolgd, opnieuw hebben geblokkeerd. Het nieuwe protocol over een volledige ban van gedwongen arbeid  maakt die verbittering maar deels goed.”
Lees meer
2014-06-11 Solidair en sociaal Vlaanderen
ACV, ABVV en ACVLB vragen in een gemeenschappelijk memorandum aan de Vlaamse onderhandelaars prioriteit voor de sociale noden in Vlaanderen. Centraal in dit memorandum staan herverdeling en gelijke kansen, en dat in alle beleidsdomeinen. 
Lees meer
2014-06-10 En wat met werkbaar werk
Het ACV reageert met ongeloof op de verklaringen van UNIZO topman Karel Van Eetvelt. Omdat het aantal werknemers in tijdkrediet, landingsbaan of een thematisch verlof niet afneemt, pleit UNIZO ervoor om die verlofsystemen dan maar drastisch af te bouwen.
Lees meer
2014-05-30 25 landen op de rooster wegens overtreding internationaal arbeidsrecht
Ondanks de vele meningsverschillen tussen werkgevers en werknemers op de Internationale Arbeidsconferentie, in het bijzonder over het stakingsrecht, werd donderdag dan toch een akkoord bereikt over een lijst van 25 landen die eventueel spitsroeden moeten lopen voor overtreding van de internationale arbeidsregels (IAO-normen).
Lees meer
20150527 Wereldparlement van de arbeid morgen van start
Van  28 mei  tot  12 juni loopt in Genève de 103de  conferentie van de Internationale Arbeidsconferentie (IAO). In dit wereldparlement hebben vertegenwoordigers van regeringen, werknemers en werkgevers zitting. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-05-23 Fundamentele hervorming arbeidsgeneeskunde
Vandaag publiceerde het Belgisch Staatsblad de twee koninklijke besluiten  over de hervorming van de preventiediensten en arbeidsgeneeskunde. Daarmee is de zeer belangrijke hervorming van de arbeidsgeneeskunde en van de werking van externe preventiediensten helemaal afgerond. 
Lees meer
2014-05-21 World's worst places for workers-Cambodja
Het rapport werd gelanceerd op het congres van het IVV dat momenteel loopt in Berlijn. Het rapport kreeg een mooie allitererende ondertitel: ‘world’s worst places for workers’. 
Lees meer
2014-05-20 Schoolverlatersstudie VDAB
Vandaag werd de schoolverlatersstudie van de VDAB voorgesteld. Het is overduidelijk dat er voor de toekomstige regeringen veel werk aan de winkel is om jonge schoolverlaters perspectief op een duurzame job te bieden.
Lees meer
2014-05-19 Onderhandelingen Trans-Atlantisch handelsverdrag
Ondanks de groeiende  tegenstand en ongerustheid over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP) die de Belgische vakbonden en NGO’s samen met een hele brede waaier van Amerikaanse en Europese middenveld-organisaties delen, gaat vandaag (maandag 19 mei) de vijfde onderhandelingsronde in Washington van start.  
Lees meer
2014-05-13 Banenpact
Na alle geschimp op werklozen is het ACV tevreden dat er met het voorstel van banenpact van de Vlaamse minister-president eindelijk een constructief en positief project voor het aanpakken van werkloosheid is  gelanceerd. Alleen meer banen, een adequate begeleiding van werkzoekenden en werkbare, duurzame jobs zullen meer mensen aan de slag helpen en houden. 
Lees meer
2014-05-10 Ongehoord asociaal
Dat N-VA de werkloosheidsuitkering wil beperken tot maximum 3 jaar is al enkele weken duidelijk. Dit is op zich al een zeer asociale ingreep. Nu doet N-VA er nog een volgende asociale schep bij.
Lees meer
2014-05-09 Jouw toekomst hangt af van jouw stem
In gemeenschappelijk vakbondsfront hebben ABVV en ACV beslist zich tot hun leden te wenden met de oproep een stem uit te brengen in het belang van de werknemers en de mensen die een uitkering ontvangen.
Lees meer
2014-05-09 Jouw toekomst hangt af van jouw stem
Op 25 kies je mee het beleid dat vijf jaar jouw leven en werk zal bepalen. Als werknemer heb je alle belang bij een sociaal beleid. Sommige politieke partijprogramma's zetten de sociale zekerheid op het spel en morrelen aan het arbeidsrecht. Waar kies jij voor?
Lees meer
ACV 14-04-28 Nieuwe regering moet strijd tegen arbeidsongevallen opvoeren
Bijna 2 werkdagen op 3 sterft er iemand door een dodelijk arbeidsongeval in België. Meer dan de helft van deze slachtoffers valt op de arbeidsplaats. Elke werkdag lopen 79 werknemers een blijvende arbeidsongeschiktheid op door een arbeidsongeval. En ondertussen zet de Europese Commissie via het REFIT-programma de aanval op de veiligheidswetgeving verder, want een last voor de ondernemingen. Het ACV werkte een dossier uit over arbeidsongevallen. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-04-25 Fundamentele hervorming arbeidsgeneeskunde
Vandaag werd de inhoud van de koninklijke besluiten  over de hervorming van de preventiediensten en arbeidsgeneeskunde bekend. Deze nieuwe regelgeving stoelt op een unaniem advies van de sociale partners in de Hoge Raad Preventie en bescherming op het werk. Cruciaal in deze hervorming is de invoering van eenheidstarieven voor arbeidsgeneeskunde. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-04-15 Europa globalisering
Grote bedrijven moeten vanaf nu communiceren over sociale en milieuaangelegenheden, met inbegrip van hun onderaannemers,  en de impact hiervan op de samenleving. Een echte stap vooruit… maar zal dit voldoende zijn om nieuwe drama’s te vermijden zoals de 1.138 doden die te betreuren waren in Bangladesh in 2013?  Dat is helemaal niet zeker volgens de Belgische coalitie voor Waardig Werk.
Lees meer
ACV-persbericht 2014-04-10 Loonkloofwet
Een man verdient gemiddeld 10 790 euro per jaar meer dan een vrouw. Dat stelt ACV vast na een analyse van 4 187 sociale balansen en jaarrekeningen. Even onthut­send: 39 procent van de ondernemingen leeft de wet ter bestrijding van de loonkloof niet na. Het is ook wachten op uitvoeringsbesluiten om de wet volledig toe te passen.
Lees meer
Jobs4Climate-120
MRT 27

Jobs4Climate

Vandaag starten zeventig middenveldorganisaties verenigd in de klimaatcoalitie - waaronder de grootste vakbonden, milieu- en Noord-Zuidorganisaties - de campagne ‘Jobs4climate’. Het initiatief belicht de jobcreatie door duurzame investeringen. 
Lees meer
ACV-persbericht 2014-03-25 Loon-maaltijdcheques
Vandaag kwamen de sociale partners in de NAR tot een gezamenlijke advies om papieren maaltijdcheques vanaf 1 januari 2016 volledig te vervangen door elektronische maaltijdcheques. “We zijn tevreden met deze regeling” zegt Mathieu Verjans, nationaal secretaris van het ACV en onderhandelaar in de NAR
Lees meer
Het ACV verneemt vandaag dat onder impuls van minister Geens de regeringspartijen beslist hebben om een amendement in te dienen zodat de extra belastingen op opzegvergoedingen pas van toepassing worden voor bedrijven die na 1 april 2014 collectief ontslag hebben ondertekend. “Dit is een begin van een oplossing voor werknemers in kleine en grote ondernemingen die ontslagen worden voor 1 april” stelt nationaal secretaris van het ACV Mathieu Verjans.
Lees meer
Gisteren berichtten de media dat de opzegvergoedingen (dit is de vergoeding bij ontslag wanneer de werkgever geen opzegtermijn respecteert)  zwaarder belast zouden worden. Het ACV kreeg ondertussen bevestiging dat dit in de huidige ontwerpwetgeving het geval zou zijn voor opzegvergoedingen die vanaf 2015 worden uitbetaald.
Lees meer
“Wie in een citroenloopbaan werkt, is sneller opgebrand,” stelt Ann Vermorgen, nationaal secretaris van het ACV. “Daarom willen we een loopbaan waar werk en gezin gemakkelijker gecombineerd kunnen worden en er meer geïnvesteerd wordt in vorming en opleiding. Zo'n loopbaanmodel moet ook van in het begin uitgerold worden, niet vanaf de 50e verjaardag van een werknemer.”
Lees meer
Een onderzoek van het Steunpunt Schoolloopbanen berekende onlangs voor Vlaanderen een ongekwalificeerde uitstroom van 13,9%  of 8 088 jongeren in 2010.  Wat het cijfer ook weze, het is in ieder geval duidelijk dat de ongekwalificeerde uitstroom té hoog is. Deze jongeren hebben het heel moeilijk om een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt. 
Lees meer
De industrie speelt een essentiële rol in de creatie van ons gezamenlijke inkomen. Maar over de periode 2008-2013 gingen 47.000 arbeidsplaatsen in de industrie verloren.Het ACV wil vanuit een werknemersvisie een nieuw industriebeleid voor Vlaanderen mee vorm geven. Want het debat over de toekomst van de industrie mogen en willen we niet alleen overlaten aan de captains of industry. Werknemers en ondernemers moeten dit samen aanpakken.
Lees meer
Gouverneur Luc Coene stelt vandaag in de media het jaarverslag van de Nationale Bank voor. “Het ACV had heel wat vragen en bedenkingen bij de tekst. We verkregen bijsturingen, maar met  de passages over de index en loonkloof  en over het eenzijdige saneringsbeleid aan de uitgavenzijde kon het ACV zich absoluut niet verzoenen. Daarom heb ik me onthouden op deze onderdelen” zegt ACV voorzitter Marc Leemans. 
Lees meer
Op 13 februari 2014 komen de regeringsleiders van België, Nederland en het Groothertogdom Luxemburg samen ter gelegenheid van een ‘sociale top’ van de Benelux. In lijn met de visie en de besluiten van het Europees Vakverbond (EVV), maken de bonden van de gelegenheid gebruik om de aandacht van de regeringsleiders te vestigen op enkele vakbondseisen als antwoord op een aantal verontrustende initiatieven die de Europese Commissie recent genomen heeft. 
Lees meer
Met een  wereldwijde actiedag zetten ngo’s en vakbonden vandaag  de Cambodjaanse regering onder druk om de vakbondsmensen vrij te laten en de onderhandelingen voor een hoger minimumloon terug op te starten. Ook in Brussel werd er deze ochtend actie gevoerd: stiksters blokkeerden de Cambodjaanse ambassade.
Lees meer
Het grote aantal werknemers die kampen met stress, zoals blijkt uit de enquête van Securex, verrast het ACV niet. Ook eerder onderzoek zoals de werkbaarheidsmonitor van de Stichting Innovatie en Arbeid (SERV) en van Eurofound over werkbaar werk kwam tot alarmerende conclusies. 
Lees meer
Hoogopgeleide vrouwen verdienen maandelijks 155 euro minder dan hun mannelijke collega’s. Een studie van arbeidspsycholoog Anseel van de Universiteit Gent legt de loonkloof nogmaals bloot. Het argument dat de loonkloof M/V vooral te wijten is aan de keuze van vrouwen om deeltijds te werken, wordt met deze studie van tafel geveegd. 
Lees meer
Na het plenaire debat op 4 februari, stemt het Europees Parlement in Straatsburg over een reeks belangrijke amendementen. Deze amendementen zijn een eerste en belangrijke bijsturing van het REFIT-programma. Met REFIT wil de Europese Commissie belangrijke onderdelen van de veiligheidswetgeving en sociale wetgeving afschaffen. Het ACV vraagt aan de Belgische Europarlementsleden om deze amendementen te steunen.
Lees meer
We stellen vast dat net als bij de voorstelling van de socio-economische monitoring van het Centrum voor Gelijke Kansen en de FOD Werk dat het niet goed gaat met integratie. We beschikken nochtans over sterke instrumenten. Zoals een stevige anti-discriminatiewetgeving en een goed uitgebouwd diversiteitsbeleid” stelt Stefaan Peirsman, coördinator van de diversiteitswerking van het ACV. “
Lees meer
Het ACV verneemt vandaag via de pers dat minister Monica De Coninck met een nieuw systeem, de werkcheques, de jeugdwerkloosheid wil aanpakken. "Elk initiatief om de jeugdwerkloosheid aan te pakken is welkom” zegt Tom Vrijens van ACV Jongeren. “Op voorwaarde dat het niet gaat om hyperflexibele en slecht betaalde banen. 
Lees meer
Vanaf januari 2014 worden op advies van de Indexcommissie een aantal hervormingen doorgevoerd in de  berekening van de inflatie. Toch zijn er nog hiaten die een correcte  indexaanpassing van de inkomens verhinderen.
Lees meer
De absurde verbodsbepalingen die kunnen leiden tot een GAS-boete en de leeftijdsverlaging naar 14 jaar voor een GAS-boete worden nu al maanden zeer zwaar gecontesteerd. Maar ook de actievrijheid kan in onaanvaardbare mate beknot worden door de nieuwe GAS-wet. ACV en ABVV vragen daarom het Grondwettelijk Hof de GAS-wet te vernietigen.
 
Lees meer