Korting 475 uren voor de sociale zekerheid

Lonend studentenwerk3-jobstudent-50dagenwerken
Jobstudenten kunnen meer dan 475 uren werken. Laat je dus niets wijsmaken. Maar voor de eerste 475 uren dat je werkt met een studentenovereenkomst betaal jij en je werkgever maar een beperkte sociale zekerheidsbijdrage. Werk je meer, dan telt de gewone regeling maar daarvoor krijg je dan weer heel wat in de plaats.
Voor schoolverlaters bestaat een specifieke regeling.

Een teller van 475 uren

Elke student krijgt een individuele teller die oploopt tot maximum 475 uren. Langer werken dan 475 uren kan natuurlijk ook als student, ook met een studentenovereenkomst. Vanaf het 475ste uur is dat aan gewone sociale zekerheidsbijdragen. Deze 475-uren-teller kan je consulteren via deze website: www.studentatwork.be 
Op alle ACV-secretariaten of via onze site kan je terecht voor vragen of problemen. 

Een sociale zekerheid-korting

Je kan als student 475 uren werken aan een totale solidariteitsbijdrage van 8,13%. Tot 31 december 2016 kon deze solidariteitsbijdrage worden afgehouden voor 50 dagen waarvan 2,71% bij de student afgaat van het loon. De werkgever neemt 5,42% voor zijn rekening. Vanaf 1 januari 2017 tellen we niet meer in dagen maar in uren.

Voorwaarden

 • Je werkt met een arbeidsovereenkomst voor studenten ofwel met een studentencontract en dit kan enkel voor 475 uren gedurende een kalenderjaar.
 • Je jobstudententewerkstelling vindt niet plaats op het moment dat je op de schoolbanken moet zitten. 
 • Als student kan je natuurlijk langer werken dan 475 uren maar dan gaat er 13.07% van je loonbriefje af. In ruil hiervoor krijg je onder andere vakantiegeld. 

Hoe werkt de teller?

 • Met je eigen elektronische identiteitskaart en je pincode kan je je persoonlijke teller op ieder moment consulteren.
 • Je kan op deze 475 uren-teller de uren die je al hebt gewerkt, de uren waarvoor je een contract ondertekende en die gepland zijn en een restsaldo checken.
 • Als je op sollicitatieronde gaat, kan je je stand van de teller afdrukken of downloaden op je gsm of smartphone. Zo kan de werkgever dit bekijken. 
 • Wat de werkgever niet kan zien is een overzicht van alle werkgevers en wanneer en waar je al hebt gewerkt. 
 • Stel dat de teller niet klopt. Als ACV-Enter staan wij je bij. Ook kan je binnenstappen bij een ACV-dienstencentrum
 • Wat er op deze teller door de werkgever wordt ingeput moet overeenkomen met hetgeen in je schriftelijke studentenovereenkomst staat. 
 • Hou dus je eigen exemplaar goed bij, het kan nog van pas komen. 

Tellerweetjes

 • Iedere begonnen uur telt als één van de 475 uren. 
 • Je mag je 475 uren kiezen doorheen het kalenderjaar (bijvoorbeeld elk weekend enkele uurtjes of gedurende 2 volle maanden tijdens de zomer).
 • Je kan je 475 uren presteren bij eenzelfde werkgever of bij meerdere werkgevers om zo een ruime werkervaring op te doen. Zorg er wel voor dat je altijd bij elke werkgever een schriftelijke overeenkomst hebt. 
 • Voor de uren vallend onder deze 475-uren-teller wordt er geen bedrijfsvoorheffing afgehouden.
 • Het is de plicht van de werkgever om de juiste sociale zekerheidsbijdrage af te houden.
 • Het is dus de werkgever die verantwoordelijk is voor de juiste sociale zekerheidsbijdrage en een correcte aangifte bij de RSZ.
 • Welke uren tellen? Elk gewerkte uur telt mee. Dus ook al heb je een contract van slechts enkele uurtjes per dag. Een feestdag die valt binnen je contract telt mee, op je loonbriefje staat ook het aantal uren dat wordt betaald. Heb je recht op een feestdag maar ben je daar niet meer in dienst dan telt die niet meer mee voor de 475-uren.
 • Het leuke is wel dat je elk kalenderjaar terug begint met een tellerstand '0' .
 • Let goed op dat alles ingevuld is op je studentenovereenkomst (dus arbeidsdagen, arbeidsregime, uren, ...).
 • Werk je meer dan 475 uren ? Dat mag natuurlijk. Vanaf de 475-uur wordt de normale socialezekerheidsbijdrage van je loon afgehouden.
 • Ga je als speelpleinmonitor aan de slag? Zolang je dit als monitor of animator maximum 25 kalenderdagen doet, hoef je hier geen socialezekerheidsbijdrage te betalen en telt dit niet mee voor je 475 uren.