Rechten en plichten van de jobstudent

Veel studenten willen naast hun studies graag iets bijverdienen. Ofwel ga je aan de slag tijdens het school-of academiejaar ofwel werk je een aantal weken tijdens de zomermaanden. 
Dikwijls betekent je studentenjob je eerste kennismaking met de arbeidsmarkt. 
Dat is een hele stap. ACV-Enter wil en kan je daar optimaal bij begeleiden. 
Nood aan meer informatie over je rechten en plichten als jobstudent? Check regelmatig deze website. 
Lees meer over:

Jongeren in Antwerpen

Binnen en buiten het ACV de stem van jongeren laten klinken. Dat is en blijft onze doelstelling. Met leuke methodieken en een vernieuwende aanpak laten we jongeren actief meewerken in onze vakbond. Duurzaamheid en Europa zijn belangrijke thema’s.
Wil je hier meer informatie over krijgen? Mail dan naar pamela.vangorp@acv-csc.be
 
Lees meer