Activering naar duurzaam werk

Schoolverlater begeleiding en activering
Als schoolverlater is een tijdige inschrijving bij VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) belangrijk (of ACTIRIS in Brussel). 
Een snelle inschrijving als werkzoekende heeft tal van voordelen: je kan beroep doen op VDAB-diensten in je zoektocht naar een job, je krijgt toegang tot bepaalde maatregelen om je overgang naar werk te maken, je beroepsinschakelingstijd begint, je bent in orde voor je ziekteverzekering en je kinderbijslag.  
Vanaf je inschrijving als werkzoekende zit je ook in een begeleidingstraject van de VDAB.  
Vanaf het moment dat je bent ingeschreven als werkzoekende bij VDAB begint je beroepsinschakelingstijd (vroegere wachttijd) te lopen. Deze beroepsinschakelingstijd duurt 12 maanden (of 310 dagen). Tijdens deze periode zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) je tweemaal uitnodigen voor een controlegesprek.

Hoe?

Bij de start van je beroepsinschakelingstijd krijg je een brief van de RVA om je te informeren over je plicht om werk te zoeken en actief mee te werken met de VDAB (of Actiris). Deze brief beschrijft ook de timing van de controle door de RVA. 

Wanneer?

In de 7e en de 11e maand van je beroepsinschakelingstijd zal je opgeroepen worden indien je niet aan het werk bent of je bent nog geen maand aan het werk. Wist je dat elke negatieve evaluatie van de RVA zorgt voor een uitstel van je recht op een inschakelingsuitkering! 

Inschrijven bij een vakbond 

Wil je tijdens de controle van de RVA ondersteuning door het ACV? Registreer je bij het ACV met het formulier C_1_36 inschrijving bij een uitbetalingsinstelling (pdf-bestand). Op deze manier zijn we op de hoogte van jouw situatie en kunnen we je de nodige ondersteuning aanbieden.

Je inschakelingsuitkering stopt... het ACV laat je niet vallen

De inschakelingsuitkeringen zijn beperkt in tijd. Zoals gezegd kan een negatieve controle ook leiden tot een schorsing van je uitkering