Loon en andere voordelen

Loon en voordelen - maaltijdcheques
Als uitzendkracht heb je recht op hetzelfde loon als de vaste werknemers met een gelijkaardige functie in de onderneming waar je werkt. Het loon en eventuele andere voordelen worden betaald door het uitzendkantoor. 
De lonen variëren naargelang het soort werk dat je verricht en de sector waarin je werkt. De loonschalen of barema's zijn vastgelegd in de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers. Als je wil weten welke loonschaal op jou van toepassing is, kan je contact opnemen met:
  • de vakbondsafvaardiging van het ACV in de onderneming waar je werkt
  • of met de vakbondsverantwoordelijke van je ACV-beroepscentrale.
  • op deze website is een groot luik gereserveerd voor de site 'alles over mijn loon'. Daar vind je ook heel wat informatie over je salaris.
Als de vaste werknemers andere loonvoordelen (bijvoorbeeld maaltijdcheques, ecocheques of ploegenpremies) ontvangen, heb je daar als uitzendkracht ook recht op. In bepaalde sectoren hebben uitzendkrachten recht op een premie voor aanvullend pensioen boven op hun brutoloon. Naargelang de sector waar je werkt, varieert het bedrag van die premie.

Meer info?