Hoeveel uur per week werken?

Contract - arbeidsovereenkomst
Je contract moet vermelden of er een voltijdse of deeltijdse tewerkstelling is afgesloten. De arbeidsduur per week en/of per dag moet in je uitzendcontract vermeld staan. 
De minimum arbeidsduur is 3 uur per dag. Deze minimum arbeidsduur moet dezelfde zijn als voor de vaste werknemers van de onderneming waar je werkt. Dat geldt ook voor de overurenregeling. Als de vaste werknemers in een systeem met arbeidsduurvermindering werken, heb je daar als uitzendkracht ook recht op. 
Ofwel krijg je die arbeidsduurvermindering:
  • in de vorm van inhaalrust
  • ofwel wordt dit verrekend in je uurloon.

Meer info?