Onthaal op je werk

Onthaal in het bedrijf
Vooraleer je aan de slag gaat, moet er door het uitzendkantoor én de gebruikersfirma een onthaal voor uitzendkrachten worden voorzien. De vakbondsafvaardiging van het bedrijf waar je werkt kan ook een onthaal organiseren voor de uitzendkrachten. Bij dit onthaal staan zaken zoals veiligheid en algemene informatie centraal.
Dit onthaal is heel belangrijk omdat je tijdens dit onthaal geïnformeerd wordt over de mogelijke risico’s die verbonden zijn aan je job als uitzendkracht. Ook de preventie rond arbeidsongevallen is belangrijk. 
De wet heeft bepaald dat zowel het uitzendkantoor als de gebruikersfirma verantwoordelijk zijn voor dit veiligheidsonthaal. 

Uitzendkantoor

Het uitzendkantoor moet je bij elke nieuwe opdracht informeren over:
  • De onderneming waar het werk verricht moet worden; 
  • Het soort werk dat moet uitgevoerd worden; 
  • De voorzorgen die dienen genomen te worden om arbeidsongevallen te vermijden;
  • De rechten en plichten over loon- en arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid, aanvullende sociale zekerheid, mogelijkheden qua opleiding en de sociale dienst.

Gebruikersfirma

De gebruikersfirma moet je informeren over:
  • De werkplek en de risico’s die het werk inhouden;
  • De instructies om het werk veilig uit te voeren (procedures, arbeidsstelsel,…)
  • De maatregelen m.b.t. veiligheid en hygiëne om arbeidsongevallen te vermijden (eerste hulp, brand, evacuatie, toegang tot gevaarlijke plaatsen, organisatie van preventie, arbeidsreglement, …)
  • Toegang tot welzijnsvoorzieningen (crèche, refter,…)

Vakbonden

In ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging aanwezig is, mag de vakbond een onthaal organiseren. 
Tijdens dit onthaal wordt de rol van de vakbondsafvaardiging toegelicht, het verschil tussen de ondernemingsraad en het preventiecomité uitgelegd en wordt er syndicale informatie meegegeven inzake loon, verlof, werkomstandigheden…  
De vakbondsafgevaardigden geven je ook hun contactgegevens mee, zodat je hen met vragen of bij problemen kunt contacteren.