Dé ambtenaar bestaat niet

Contract-arbeidsorganisatie-rusttijden
Werknemers in de openbare sector worden vaak aangeduid als ambtenaren. Maar ‘de’ ambtenaar bestaat eigenlijk niet. 
Om te beginnen kan je in de openbare sector tewerkgesteld zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een benoeming. Dat maakt al een heel verschil. Daarenboven zijn de loon en arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel vastgelegd in een reglementering die sterk verschilt naar gelang de overheid waarbij men is tewerkgesteld. 
Er zijn aparte personeelsstatuten naar gelang men werkt bij de Vlaamse overheid, de federale overheid, een lokaal bestuur (stad, gemeente, ocmw,…), bij de brandweer, de politie, als militair, … noem maar op. Ook voor het onderwijs gelden specifieke statuten.
Voor wie tewerkgesteld is met een arbeidsovereenkomst gelden ook de regels van de arbeidsovereenkomstenwet.
In deze rubriek lichten we kort een aantal aspecten van de arbeidswetgeving toe, maar deze rubriek is verre van volledig. Het betreft algemene afspraken die meestal gelden voor de federale overheidsdiensten.
Voor specifieke info over andere sectoren binnen openbare diensten verwijzen we je graag door naar de website van ACV-Openbare Diensten: