Verlofstelsels

Personeelsleden van het onderwijs kunnen onder bepaalde voorwaarden verlofstelsels nemen. 
Er bestaan twee vormen: 
  • Verlofstelsels met bijkomende uitkering
  • Verlofstelsels zonder bijkomende uitkering
Bij alle vormen van loopbaanonderbreking (LBO) voorziet de RVA in een vervangingsinkomen voor het gedeelte dat je LBO neemt. Afhankelijk van de soort LBO en ook de grootte van de LBO varieert deze uitkering. Gedurende 24 maanden kan je ook een aanmoedigingspremie krijgen. 
Er is gewone LBO en LBO 55+. De specifieke vormen van LBO zijn ouderschapsverlof, medische bijstand en palliatieve zorgen. Alle vormen van LBO kunnen volledig of gedeeltelijk (halftijds of voor 1/5) worden genomen, alleen de LBO 55+ kan enkel gedeeltelijk.
De verlofstelsels zonder bijkomende uitkering zijn verlof verminderde prestaties, afwezigheid verminderde prestaties en ter beschikking stelling wegens persoonlijke aangelegenheden.
Ieder stelsel kent zijn eigen regelgeving. Je informeert je best bij je vakbondsafgevaardigde wat er in jouw situatie mogelijk is en wat de voor- en nadelen van de stelsels zijn. 

Meer info van je vakbond?