Borstvoeding geven: de afspraken in een notendop

Borstvoeding
Net bevallen en weer terug aan de slag? 
Hoe combineer ik het geven van borstvoeding en mijn werk?

Heb ik recht op borstvoedingsverlof?

In België bestaat strikt genomen geen borstvoedingsverlof. Als je thuis je baby borstvoeding wilt geven kan je wel onbetaald borstvoedingsverlof aanvragen. Dit is echter niet wettelijk geregeld. Je moet dit met je werkgever bespreken. In de praktijk kiezen de meeste vrouwen voor ouderschapsverlof of tijdkrediet.
Als je werk een gevaar inhoudt voor het kind dat borstvoeding krijgt (bijvoorbeeld als je bent blootgesteld aan bepaalde chemische stoffen of bacteriën), kan je aanspraak maken op profylactisch verlof wegens borstvoeding. De arbeidsgeneesheer kan je dan van de werkvloer laten verwijderen. Je ontvangt een uitkering van het ziekenfonds.

Wat zijn borstvoedingspauzes?

Gedurende 7 maanden na de geboorte mag je je werk onderbreken om borstvoeding te geven (als je kindje zich in de buurt van de werkplaats bevindt) of om melk af te kolven. Je hebt recht op één pauze per arbeidsdag van minstens 4 uur of twee pauzes per arbeidsdag van minstens 7.30 uur. Een pauze duurt een half uur.
De borstvoedingspauzes worden vergoed door het ziekenfonds.
Als je gebruik wilt maken van de regeling rond borstvoedingspauzes moet je je werkgever hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Best twee maanden op voorhand. Ofwel middels een aangetekend schrijven ofwel vraag je een ontvangstbewijs. Je moet natuurlijk wel het bewijs leveren dat je borstvoeding geeft middels een medisch attest of een attest van Kind & Gezin.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):