Arbeidsongevallen en beroepsziekten

Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Jaarlijks gebeuren duizenden arbeidsongevallen, vaak met ernstig gevolgen zoals een blijvende handicap. Bijna twee werkdagen op drie sterft in België iemand door een dodelijk arbeidsongeval. Je kunt ook (blijvend) ziek worden van je werk. Je hebt dan te maken met een beroepsziekte. 
Het ACV voert regelmatig campagne op arbeidsongevallen en beroepsziekten te voorkomen. Een goed preventief beleid is erg belangrijk en kan levens redden.

Arbeidsongevallen

‘Arbeider sterft na val.’ of ‘Bouwvakker zwaar gewond bij gasontploffing.’ Dit zijn slechts enkele voorbeelden van arbeidsongevallen die we allemaal al eens in de krant hebben gelezen. Jaarlijks gebeuren duizenden arbeidsongevallen, vaak met ernstig gevolgen zoals een blijvende handicap.
Wie door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt wordt, heeft dankzij de Belgische sociale zekerheid recht op een vergoeding. Daarnaast krijgen slachtoffers van arbeidsongevallen de kosten van de medische zorg vergoed. Bij een overlijden door een arbeidsongeval, hebben de nabestaanden recht op een rente.

ACV pleit voor meer preventie

Vaak blijkt dat het ongeval voorkomen had kunnen worden door een betere preventie. En vakbonden en hun afgevaardigden kunnen een belangrijke rol spelen bij deze preventie. Het ACV voert regelmatig campagne en informeert werknemers over hun rechten en het belang van een goede preventie. Een goede preventie kan immers levens redden.

Beroepsziekten

Je kunt ook (blijvend) ziek worden van je werk. Een beroepsziekte is een ziekte die het rechtstreekse, maar niet het plotse gevolg is van een min of meer verlengde blootstelling van een werknemer aan een fysisch, chemisch of biologisch risico (in tegenstelling tot een arbeidsongeval). Bijvoorbeeld: je wordt ziek door het werk omdat je dagelijkse geringe doses stof of toxische dampen opneemt of omdat u herhaaldelijk blootgesteld wordt aan lawaai en trillingen.
Ook in het geval van een beroepsziekte heb je recht op bepaalde vergoedingen.

ACV-campagnes

Het ACV voert regelmatig campagne om werknemers beter te beschermen tegen de risico’s van gevaarlijke producten. Nog te veel werknemers hebben een ongeval of worden ziek ten gevolge van het werken met gevaarlijke producten. Een gevaarlijk product kan ontploffen, brand veroorzaken, giftig zijn of bijtend. Bij een herhaalde of langdurige blootstelling kunnen het zenuwstelsel, de longen of nog andere organen aangetast worden. Ook kanker, steriliteit, genetische afwijkingen, enz. kunnen hiervan een gevolg zijn. Serieus genoeg dus om te blijven hameren op een goede preventie en correcte arbeidsomstandigheden.