Publicaties: werk en gezin

Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector

 
In deze brochure wordt het stelsel van tijdkrediet en landingsbanen in de privésector in details uitgelegd. Met daarbij ook een overzicht van alle uitkeringen en premies waar je recht op hebt. Ook de voorwaarden en procedures om thematische verloven op te nemen zoals ouderschapsverlof, zorgverlof en palliatief verlof komen er in aan bod. Editie, december 2017.

Zwangerschap, moederschapsrust en geboorteverlof


Deze brochure maakt je wegwijs in de reglementering van de moederschapsbescherming en informeert over rechten en plichten vóór, tijdens en net na de zwangerschap. Bedoeld voor werkneemsters uit de privé- en de openbare sector.