Vakbeweging jaargang 2013

  • Hieronder vind je een overzicht van de nummers van Vakbeweging uit 2013 
  • Er is ook een archief beschikbaar voor 2012,  2014.
  • Raadpleeg de editie 2015
  • Het downloaden en consulteren van de pdf-bestanden is voorbehouden aan ACV-militanten die zijn ingelogd op deze site.
  • Weet dat we voor militanten een speciale militantensite hebben gemaakt. Vol met informatie, tools en een heus downloadcenter. Neem zeker een kijkje op www.acv-militanten.be 

Vakbeweging, nr 794, 25 december 2013

  • Gedaalde loonkloof doelgericht aanpakken 
  • Zeer voorzichtig zijn met interpretatie cijfers arbeidsongevallen
  • Nieuwe ontslagregels vanaf 1 januari 2014 
  • Vraag gratis een financiële doorlichting van je onderneming!
  • Actie tegen afbraak Europese veiligheidsregel
  • Sociale benchmark van ondernemingen
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 793, 10 december 2013

  • Graag gedaan!; campagne ACV Openbare Diensten
  • Algemene Raad ACV over personen met een handicap, gendergelijkheid en REFIT
  • Naar een evenwichtiger Duits en Europees beleid met de sociaaldemocraten aan het roer?
  • Voedingsdistributie; werknemers in de kou
  • ACV-Jongeren houden huiskamerdebatten over Europa
  • Strijkt Vanessa meer op dan jij? Doe mee aan de loonenquête!
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 792, 25 november 2013

  • Een klimaattop op hete kolen
  • Eenheidsstatuut naar het Parlement
  • Rethink REFIT: Europees Vakverbond in verweer tegen deregulering veiligheidswetgeving
  • Vakbondswerk voor anderstaligen: ?!Qué?!
  • Erika van Tielen:"Je wordt veel gelukkiger als je keuzes maakt. Kiezen is niet altijd verliezen."
  • Schept de Rudi meer dan jij? Allesovermijnloon.be
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 791, 10 november 2013

  • Transitienetwerkmiddenveld.be
  • Intussen in de Nationale Arbeidsraad
  • Ontwerp protocolakkoord in de uitzendsector
  • De slaven van koning voetbal; schending arbeidsrechten in Qatar
  • Indexeer de inkomens in lijn met de inflatie
  • Dossier: Kwaliteitsbeoordeling voor preventie en bescherming op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 790, 25 oktober 2013

  • Wereldbeker voetbal 2011: Meer doden op de bouwwerven dan spelers op het veld?
  • Vier uur per dag beschikbaar voor controlearts
  • Léon Detroux: "We verzetten ons tegen de dualisering in Brussel"
  • Alle wapens neer... 11 november 2013 is de Nationale Vrouwendag
  • Van structurele uitzendarbeid naar een vast contract bij de VRT
  • Dossier: Een actieplan ter preventie van psychosociale risico's op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 789, 10 oktober 2013

  • ACV-Jongeren organiseert huiskamerdebatten; the Voice of Europe
  • Septemberverklaring Vlaamse regering; vakbonden missen concrete engagementen voor werk
  • Uitbreiding aantal uitbetaalde overuren
  • Wijzigingen in vakantiewetgeving
  • Dossier: Eenheidsstatuut op tekst
  • Dossier: Energiebeleidsovereenkomsten
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 788, 25 september 2013

  • Opleiding rationeel energiegebruik
  • Tijdkrediet en landingsbanen in de privésector
  • Rentree-interview Marc Leemans:"Het lijkt wel of we weer in de minimode zijn"
  • Discriminatie op arbeidsmarkt
  • Mobiliteitsmanagement en de rol van de vakbonden
  • Aan tafel met VDAB-topman Fons Leroy
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging,nr 787, 10 september 2013

  • Windenergie: een positief verhaal!
  • Studiedag over staatshervorming; Brussels Regionaal comité
  • ACV-jaarprogramma 2013-2014
  • Eén gemeenschappelijk statuut arbeiders-bedienden
  • Wijzigingen voor uitzendkrachten vanaf 1 september 2013
  • Week van de Mobiliteit in Vlaanderen en Week van Vervoering in Brussel
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 785, 25 juni 2013

  • Nood aan loopbaanadvies?
  • Vlaams ACV over regionalisering kinderbijslag
  • Jongeren een perspectief geven
  • Internationale Arbeidsconferentie in Genève
  • Pas aan het werk en toch op vakantie?
  • Veiligheid en gezondheid op het werk
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 784, 10 juni 2013

  • Eén beter gemeenschappelijk statuut: NU!
  • Bijna 100.000 handtekeningen voor één beter gemeenschappelijk statuut
  • Schone Kleren Campagne
  • Wat als... er geen schoonmakers waren?
  • ACV op facebook; actie voeren met het ACV-retrobusje in je bedrijf?
  • Ramadan op de werkvloer
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 783, 25 mei 2013

  • "De nieuwe werkvloer" Vlaams ACV-congres 26-27 april 2013
Online consulteren/downloaden  (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 782, 10 mei 2013

  • ACV presenteert partijen zijn voorstellen voor een beter gemeenschappelijk statuut
  • 94 doodsbedden voor slachtoffers arbeidsongevallen
  • Europese regeringen, werknemers en werkgevers roepen op om werkgelegenheid en groei
  • Brussels Regionaal Comité pleit voor tijdelijke aanwervingsquota
  • Jukebox. Hits voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid
  • Vlaams ACV geeft "De nieuwe werkvloer" vorm
Online consulteren/downloaden  (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 780, 10 april 2013

  • Graaf een gat en win een vat
  • Op naar een beter gemeenschappelijk statuut
  • 30 quick-wins voor de werknemers in Vlaanderen
  • Eerste congres Brussels Regionaal Comité van het ACV
  • Belgium trade union wise
  • Learning mentor stimuleert opleiding op de werkvloer
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 779, 10 maart 2013

  • Water is een mensenrecht!
  • Cao nr 104: een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers (deel 2)
  • Rent-A-Man
  • Ten huize van Sara Masselang
  • Europa zal sociaal of zal niet zijn
  • Roadmap-Van Rompuy: meer sociaal Europa of meer economische dwingelandij?
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 778, 25 februari 2013

  • Wegwijzer Sociale Wetgeving
  • Europese vakbondsactie - 14 maart 2013 - Brussel
  • Fasten your seatbelts
  • Europa moet socialer
  • Cao nr 104: een werkgelegenheidsplan voor 45-plussers
  • Driehoeksverhoudingen: spreek erover!
  • Kort zorgverlof bij hospitalisatie kind ook voor ouders in ouderschapsverlof of tijdkrediet
 Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 777, 10 februari 2013

  • Ombudsdienst ook telefonisch bereikbaar
  • Vragen bij hervorming index
  • Voorstellen voor kwaliteitsvol werk in Brussel
  • Enquête over welzijn en stress op het werk
  • Mobiliteitsbudget als volwaardig initiatief voor bedrijfswagen bij Belgacom
  • ACV-campagne vermogensbelasting
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 776, 25 januari 2013

  • Sociale partners leggen deelakkoorden voor aan de regering
  • Een beter, gemeenschappelijk statuut
  • "Milieu- en natuurbeleid zijn verdelingsvraagstuk
  • Aan de slag met milieu-informatie
  • Dikketruiendag 2013
  • ACV samen met Europees Vakverbond positief over het Cercas-rapport
  • Buitenlandse werknemers kennen veel te weinig hun rechten
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)

Vakbeweging, nr 775, 10 januari 2013

  • Gratis naar 'Wolfsvrouwen'
  • Fraude neemt bouwvakkers in de maling
  • Ann Vermorgen:"Ik wil sociale klemtonen leggen"
  • Het ACV heeft een ombudsman
  • Verboden drugtesten: een praktijkgeval
  • Agenda OR en Comité PB februari
  • Jaaroverzicht 2012 Vakbeweging (751-774)
Online consulteren/downloaden (militanten, inloggen)