Vakbondsafvaardiging (VA) of syndicale delegatie (SD)

Sociaal overleg - onderneming - vakbondsafvaardiging
De vakbondsafvaardiging ook wel syndicale delegatie genoemd vormt de motor van de vakbondsactie in de onderneming. De vakbondsafgevaardigde is voor veel werknemers en leden van de vakbond het eerste aanspreekpunt en/of kennismaking met de vakbond. 

Statuut

Het statuut van de vakbondsafvaardiging wordt geregeld via de cao nr. 5. Dit is een groot verschil met het comité voor preventie en bescherming op het werk en de ondernemingsraad die beide via Wet zijn geregeld. De paritaire comités bepalen de spelregels. De oprichting, samenstelling, statuut en bevoegdheden worden per sector bepaald. Dat verklaart dat er grote verschillen in het statuut van de vakbondsafvaardiging tussen sectoren bestaan.
Om een vakbondsafvaardiging in te stellen volstaat het meestal dat één of meerdere vakbonden een aanvraag indienen bij de werkgever. 
De vakbondsafvaardiging (VA) vertegenwoordigt de gesyndiceerden van de onderneming. De VA is een belangrijke speler in het sociaal overleg binnen de onderneming.  

Bevoegdheden

De VA is bevoegd om:
  • Met de werkgever onderhandelingen te voeren met het oog op het sluiten van cao’s
  • Te waken over de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, de cao’s, het arbeidsreglement en de arbeidscontracten 
  • Individuele en collectieve problemen te regelen
  • Vakbondsacties te organiseren
  • Bovendien heeft de VA het recht om de bevoegdheden van de ondernemingsraad en het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk uit te oefenen wanneer het bedrijf niet over die organen beschikt.
Door de 'Wet Piette' die de sociale dialoog in KMO's regelt, heeft de VA nog extra bevoegdheden gekregen. Het gaat over recht op informatie en overleg  over personeelsbeleid, beroepsopleiding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving, economische informatie enz.

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.