Overleg op Vlaams niveau

Sociaal overleg - Vlaams
Naast het nationaal overleg of het overleg op ondernemingsvlak is ook het regionaal overleg van groot belang.
In Vlaanderen kennen we verschillende regionale overlegorganen. Een tweetal lichten we hier toe:

  • De sociaaleconomisch Raad van Vlaanderen (SERV)
  • Het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC)

SERV

De sociaaleconomische Raad van Vlaanderen is opgericht in 1985. Dit is het adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. In de SERV zetelen tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werknemersorganisaties (ACV, ABVV en ACLVB) en tien vertegenwoordigers van de Vlaamse werkgeversorganisaties (VOKA, UNIZO, Boerenbond en Verso).
Advies en overleg
Belangrijkste taak is het geven van advies aan de Vlaamse regering of een lid van  die regering. De SERV kan dat doen op eigen initiatief of op verzoek van het Vlaamse Parlement. De Vlaamse regering is verplicht om de SERV over elk ontwerpdecreet met een sociaaleconomische dimensie om advies te vragen.
Daarnaast heeft de SERV ook een  belangrijke overlegfunctie. De SERV bereidt het overleg van de sociale partners met de Vlaamse regering in het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) voor. De SERV is ook het forum waar de Vlaamse sociale partners onderling overleg voeren.
Meer info?


VESOC

De Vlaamse regering en de representatieve Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties overleggen regelmatig in het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité. Het gaat verder dan overleg alleen, er worden ook afspraken gemaakt. De regering voert elke consensus die in het VESOC is bereikt uit. 
Het VESOC pleegt overleg over beleidsaangelegenheden met een sociaaleconomische dimensie die ofwel behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest, ofwel het akkoord, advies of de betrokkenheid van de Vlaamse regering vereisen.
Zo is het VESOC onder meer bevoegd voor het afsluiten van Vlaamse werkgelegenheidsakkoorden.
Meer info?

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.