Gendergelijkheid: iedereen wint erbij

Gelijkheid man en vrouw
De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn niet alleen biologisch of fysiek, maar ook sociocultureel. 
In nagenoeg alle culturen en maatschappijen worden bepaalde rollen eerder als ‘mannelijk’ gezien en andere als ‘vrouwelijk’. En krijgen vrouwen nog altijd minder betaald voor hetzelfde werk. De befaamde loonkloof is nog altijd niet gedicht.

Werken aan gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Wettelijk vormt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen vandaag geen probleem meer. Tenminste, in België. Meisjes en jongens hebben gelijke toegang tot onderwijs. De wet bepaalt dat vrouwen en mannen hetzelfde loon moeten krijgen voor gelijkwaardige functies. Toch worden ‘mannelijke’  rollen meer gewaardeerd dan ‘vrouwelijke’ rollen, vooral op professioneel vlak. En is er nog altijd sprake van een loonkloof tussen mannen en vrouwen.
Sommige aspecten van gelijkheid zijn nog niet in praktijk gebracht. Als vakbond is het onze verantwoordelijkheid ten aanzien van de werknemers, met of zonder job, om te werken aan de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. 

Vrouwvriendelijke vakbond

We moeten ook onze eigen praktijk onder de loep nemen. Het ACV telt dan wel ongeveer evenveel vrouwelijke als mannelijke leden, vrouwelijke militanten blijven ondervertegenwoordigd in de syndicale actie en in de besluitvormende instanties van het ACV.  Onze ‘syndicale cultuur’, met alle bijbehorende werkingsmechanismen, heeft rechtstreekse gevolgen voor de participatie van vrouwen aan de syndicale actie. Een vrouwvriendelijke vakbond: daar moeten we aan werken.

Meer info?

Gender in Antwerpen

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vaak voorgesteld als een strijd van de geslachten. Soms word je minder betaald, gewoon omdat je een vrouw bent. Vroeger bestond er zoiets als een ‘vrouwenloon’ en een ‘mannenloon’. ACV-Gender blijft daarom inzetten op het bestrijden van de discriminaties. Wil je hier graag meer over weten klik dan hier?