Sociale benchmarking van ondernemingen

Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van Belgische ondernemingen die op basis van economische prestaties zoals omzet, winst, … gerangschikt worden. 
Het ACV maakte een gelijkaardige rangschikking op basis van sociale kenmerken.

Hoe scoort jouw bedrijf?

Aan de hand van deze lijsten vind je terug hoe je onderneming scoort op een aantal sociale kenmerken:
 • Gemiddelde personeelskost per werknemer
 • Het gebruik van uitzendkrachten 
 • De vergelijking van het gemiddeld brutoloon van mannen versus dat van vrouwen (de loonkloof)
 • Scholingsgraad
 • De toegang tot formele en informele opleidingen zowel voor mannen als voor vrouwen
 • De flexibiliteit van de contracten
 • Personeelsverloop
Je kan je onderneming vergelijken met:
 • alle opgenomen ondernemingen in België;
 • met de ondernemingen uit uw sector;
 • met ondernemingen uit uw regio.

Welke jaarrekeningen?

We baseren ons op de jaarrekeningen van alle ondernemingen met meer dan 50 werknemers (vaste werknemers of uitzendkrachten) uit de privésector en openbare instellingen (bijvoorbeeld Bpost en Belgocontrol) die een jaarrekening neerlegden van het boekjaar 2016 volgens het Belgische standaardschema, volledig model. Wij baseerden ons op Belfirst: een databank die deze jaarrekeningen groepeert op basis van de gegevens van de beschikbare jaarrekeningen bij de Balanscentrale, een afdeling van de Nationale Bank van België. Ondernemingen met minder dan 50 werknemers moeten meestal een verkort schema van de jaarrekening neerleggen. Daarin ontbreken gegevens over uitzendkrachten en over de loonkloof. Deze verkorte jaarrekeningen zijn niet onderworpen aan de controle van een revisor, waardoor gegevens soms ontbreken of toch minder betrouwbaar zijn.

Welke ondernemingen zijn opgenomen in de benchmark?

Ondernemingen uit de privésector: NV’s, BVBA’s, EBVBA’s, Vennootschappen onder Firma, Commanditaire vennootschappen en Coöperatieve vennootschappen.
Niet opgenomen zijn:
 • VZW’s, rusthuizen, steden, gemeenten, ministeries, openbare instellingen die geen jaarrekening neerleggen
 • Ziekenhuizen, banken en verzekeringsinstellingen. Zij vallen buiten de steekproef omdat zij jaarrekeningen volgens een eigen specifiek model neerleggen. 
 • Buitenlandse vennootschappen die het Belgische schema van jaarrekeningen niet gebruiken. 


Neem de proef op de som: tool sociale benchmarking


Extra info?