Talent in Zicht

Met Talent in zicht zetten we in op het  versterken  van werkzoekenden om hun kansen op de arbeidsmarkt  te vergroten.
Dit doen we door samen de arbeidsmarkt te verkennen. Bij Job in zicht stellen we een sector of een bedrijf voor. We zoomen in op jobinhoud en de verwachtingen van de sector. We geven ook sollicitatietips en ondersteuning bij het solliciteren.
Taal in zicht geeft werkzoekenden de kans om hun Nederlands te oefenen. In kleine groepjes voeren we korte gesprekjes. De thema’s voor deze gesprekjes hebben een link met werk, inkomen, solidariteit. Deelnemers aan taal in zicht kunnen ook een CV of sollicitatiebrief laten nalezen op schrijf –en taalfouten.
Talent aan zet zijn kortlopende trajecten waarbij we ons richten op een specifieke groep werkzoekenden.
In het kader van levenslang leren organiseren we ook informatiemomenten voor werkzoekenden en werknemers die opnieuw willen gaan studeren of een opleiding willen volgen.