ACV en beweging.net

ACW is niet meer. Althans de naam. Op 14 juni werd het nieuwe ACW boven de doopvont gehouden: beweging.net is sinds juni 2014 de nieuwe naam. 

Wie? 

 • De 11 stichtende leden zijn: Internationaal Comité, ACV, Femma, Ziekenzorg CM, kwb, Okra, Wereldsolidariteit, Pasar, CM, Familiehulp en KAJ. 
 • De 4 geassocieerde partners zijn: Groep Intro, Arktos, Welzijnszorg en Pax Christi. 
De koepel wordt verruimd: de koepel telde 6 autonome deelorganisaties, het nieuwe netwerk telt 11 stichtende leden en 4 geassocieerde partners. De nieuw opgerichte organisatie ‘beweging vzw’ is de organisator van het nieuwe netwerk. Beweging.net is niet zomaar een nieuw netwerk: de stichtende leden ondertekenen een handvest waarin zij zich sterk engageren voor een gezamenlijke aanpak vanuit een missie. Zo deed ook het ACV.

Waarom een netwerk? 

Een horizontaal netwerk is een stevige, flexibele en hedendaagse manier om samenwerking te organiseren rond complexe problemen. Met de juiste mensen en organisaties op de juiste plaats. Beweging.net kiest voor een formule die tegelijk wendbaar is en een beroep doet op de grote knowhow en kracht aanwezig in het netwerk. De uitdagingen waarmee beweging.net geconfronteerd worden, zijn niet alleen complex, ze komen ook aan een ontzettend snel tempo op ons af. Met een stevig, flexibel en open netwerk kan beweging.net  snel en doeltreffend initiatieven nemen. 

Open netwerk? 

Vier organisaties vervoegen beweging.net als geassocieerde partner: Welzijnszorg, Pax Christi, Arktos, Groep Intro. Beweging.net is daarnaast ook breder een open netwerk. Waar dat zinvol is, zullen samenwerkingsverbanden worden opgezet met organisaties buiten het netwerk. Beweging vzw is de organisatie die instaat voor het organiseren van het netwerk: faciliteren van samenwerking, projecten opstarten en uitvoeren, wegen op het beleid, dienstverlening aan de partnerorganisaties, overkoepelend sociaal ondernemerschap. Het is een vereniging zonder winstoogmerk om zo de samenwerking op een transparante manier vorm te geven. De vrijwilligers en beroepskrachten van beweging vzw vormen de motor van het netwerk. 

Kwaliteit van het leven

Naast emancipatie van werknemers en economische groei gecombineerd met welvaart en herverdeling, schuiven we nu ook nadrukkelijk ‘kwaliteit van het leven’ naar voor. "Een kwaliteitsvol leven is gegeven de emancipatie, welvaart en herverdeling geen evidentie", zegt voorzitter Patrick Develtere. "We zijn op 50 jaar tijd 4 keer zo rijk geworden en we leven nu 10 jaar langer. Ondanks die enorme vooruitgang, zijn de klachten talrijk. Meer dan 15% van de bevolking leeft in armoede en de media berichten met de regelmaat van de klok over het toegenomen aantal burn-outs, keuzestress en andere welvaartsaandoeningen. We zijn op een TGV gestapt en hebben 20% van de mensen op het perron laten staan met ‘stress van te weinig’. Anderzijds hebben zij die op de TGV zitten, de ‘stress van het teveel’". Patrick Develtere: "Onze sterke uitgangspunten zijn aangescherpt, de essentie blijft. Een netwerk dat als ambitie heeft om door soepele samenwerking van vrijwilligers en hun organisaties, oplossingen te vinden voor de problemen van vandaag die de staat en de markt niet de baas kunnen. Met als doel welzijn, emancipatie en een kwaliteitsvol leven voor iedereen."

Overzicht van de partners

Het ACV is ingebed in beweging.net ofwel het vroegere ACW (Algemeen Christelijk Werknemersverbond), de koepelorganisatie van de Christelijke Arbeidersbeweging in België. Het ACW en z’n partnerorganisaties vormen sinds 1921 een brede beweging die opkomt voor een leefbare, solidaire en rechtvaardige samenleving. 
Beweging.net telt 11 stichtende leden:
 • het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV);
 • het Internationaal Comité, een landelijke organisatie van zelforganisaties migranten.
 • de Christelijke Mutualiteit (CM), de grootste ledenorganisatie van de christelijke arbeidersbeweging met 4,5 miljoen leden en veruit het grootste ziekenfonds in het land;
 • Ziekenzorg CM
 • Familiehulp, een dienst voor professionele thuiszorg.
 • KWB (Kristelijke Werknemersbeweging), sociaal-cultureel werk met volwassen werknemers;
 • Femma, sociaal-cultureel werk van en voor vrouwen;
 • KAJ (Kristelijke Arbeidersjeugd), vormings- en actiebeweging met en voor jongeren;
 • OKRA (Open, Kristelijk, Respectvol en Actief) gericht op 55-plussers.
 • PASAR, dat ‘vakantie voor allen’ wil realiseren;
 • Wereldsolidariteit, dat duurzame oplossingen zoekt voor de problemen van mensen in het Zuiden.
Daarnaast zijn er 4 geassocieerde partners: