Mandatenberekening sociale verkiezingen

De personeelsleden van de onderneming of instelling worden in verschillende kiescolleges onderverdeeld: bedienden, arbeiders, kaderleden en jongeren. Het aantal mandaten dat moet worden verdeeld over deze verschillende kiescolleges is vastgelegd in de wet. Het hangt af van het aantal werknemers.
Iedere werknemerscategorie heeft vanaf een bepaald aantal werknemers recht op een afzonderlijk mandaat:
  • Voor een apart jongerenmandaat moeten er minstens 25 werknemers zijn onder de 25 jaar. Die jongeren verkiezen dan onderling een afgevaardigde;
  • Voor arbeiders en bedienden zijn er apart gereserveerde mandaten, ook al is er slechts één arbeider of één bediende;
  • Kaderleden kunnen vanaf 15 werknemers een kandidatenlijst indienen, maar dan enkel voor de ondernemingsraad. De kaders kiezen dan hun eigen vertegenwoordiger.
  • Het aantal uitzendkrachten op dag x  telt mee voor het bepalen van het totaal pakket aan te verdelen mandaten, niet voor de verdeling tussen de categorieën arbeiders/bedienden/jongeren/kaders.
Met onderstaande tool bereken je de verdeling van het aantal te begeven mandaten over de verschillende kiescolleges in je bedrijf.