Loon en inkomen

Goede en eerlijke lonen, het zijn traditionele vakbondseisen. Zeker in tijden van stijgende levensduurte. Om de koopkracht van werknemers te waarborgen wil het ACV loonsverhogingen, te beginnen met de laagste lonen, en het behoud van de index. Iedereen moet voor gelijk werk een gelijk loon verdienen. En als variabele verloning en winstparticipatie worden ingevoerd, moet dit per cao, duidelijk en goed overlegd zijn, en volgens objectieve criteria.

Goede en eerlijke lonen, het zijn rechtmatige vragen van werknemers. 
Om een leven te kunnen uitbouwen hebben mensen nu eenmaal een vast en zeker inkomen nodig. 

ACV-aanpak

  • Met het ACV willen we werk maken van loonsverhogingen. In te vullen op sectoraal vlak en als het kan ook op niveau van de onderneming of instelling. Onderhandelen op nationaal niveau laat ons toe om ook zwakkere sectoren en lage inkomens te laten delen in  de economische vooruitgang. Onderhandelen op sectoraal niveau helpt om loonafspraken af te stemmen op de mogelijkheden in de sector en die te laten gelden voor grote én kleine ondernemingen in een sector. Waar het kan willen we graag aanvullende ruimte voor verder overleg in de  ondernemingen of instellingen. 
  • Om de koopkracht van werknemers te waarborgen wil het ACV loonsverhogingen. Te beginnen met de laagste lonen en het behoud van de index. De indexsprong is onrechtvaardig omdat die alleen werknemers en gerechtigden op sociale uitkeringen treft. Dus niet de inkomens van zelfstandigen, vrije beroepen, kapitaalinkomsten, verhuurders. Daarom willen we die indexsprong weg. 
  • Binnen de ondernemingen en instellingen wil het ACV werk maken van het wegwerken van onrechtvaardige loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Met een actieplan als het loonkloofrapport dat in elke ondernemingsraad ter sprake moet komen, wijst op onrechtvaardige verschillen. Het principe van gelijk loon voor gelijk werk moet voor iedereen gelden. We willen functieclassificaties bekijken en corrigeren op alle vormen van discriminatie.  Niet enkel officiële diploma’s, maar ook competenties, op een rechtvaardige wijze gemeten, zouden moeten meetellen in het loon. Zijn loonsverhogingen op oudere leeftijd onverantwoord? Wel, gun ze dan ook aan de jongeren. 
  • Stop ook de sterke ongelijkheid qua lonen. In de eerste plaats door een verhoging van de laagste lonen. En door paal en perk te stellen aan de toplonen van het management. Zoals we ook een rem willen zetten op de vervanging van lonen door zgn. extralegale voordelen, zonder de normale bijdragen voor de sociale zekerheid. Ook omdat dit de financiering van de sociale zekerheid bedreigt, door geen of merkelijk lagere bijdragen. We zijn trouwens geen voorstander van variabele lonen, prestatiebeloning of winstparticipatie. Mensen willen vrij beschikbaar geld en een zeker inkomen. Als variabele verloning en winstparticipatie worden ingevoerd, moet dit per cao, duidelijk en goed overlegd zijn, en volgens objectieve criteria. 
  • We willen lonen, met alle sociale zekerheidsheffingen erop en eraan omdat we een eerlijke bijdrage willen voor een sterke sociale zekerheid. En omdat pensioenen, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, vergoedingen bij arbeidsongeval berekend worden in functie van het loon waarop RSZ is betaald. 
  • We willen meer openheid over loonbarema’s,  inkomens en alle andere voordelen en vergoedingen. Via een officieel document zoals de sociale balans
 

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
  • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
  • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)