Overleg waar het kan

We besteden heel wat tijd op het werk. Vaak weten werknemers beter dan wie ook hoe het anders en beter kan. Daarom wil het ACV in elke onderneming een uitgebouwd overleg waar werknemers goed en tijdig worden geïnformeerd over kleine en grote plannen en mee kunnen beslissen over arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op maat van de werknemers.

Door hun dagelijkse ervaring en inzet kennen werknemers het werk vaak beter dan hun directieleden of hiërarchische oversten die zelf niet (meer) in de praktijk staan. Werknemers ondervinden als eerste de gevolgen van bepaalde wijzigingen en ingrepen. En hoe bepaalde beslissingen overkomen op de werkvloer. De beste beslissingen worden dan ook genomen in overleg met de werknemers. 

ACV-aanpak


Net daarom wil het ACV in elke onderneming een uitgebouwd overleg waar werknemers goed en tijdig worden geïnformeerd over kleine en grote plannen van een directie. En mee kunnen beslissen over arbeidsorganisatie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden op maat van de werknemers.

Overlegde oplossingen zijn doorgaans beslissingen van een betere kwaliteit dan eenzijdig doorgeduwde beslissingen. Overlegde beslissingen worden beter gedragen en sneller en correcter uitgevoerd dan geforceerde beleidsopties. Beter een goed compromis dan een gecontesteerde beslissing en een sluimerend conflict. 

In je onderneming

De overgrote meerderheid van de ACV-afgevaardigden vindt dat het overleg op ondernemingsvlak bij hen goed loopt. Dat er een constructieve sfeer is. Dat de werkgever meestal rekening houdt met hun opmerkingen. Dat ze veel kunnen bereiken. Die ervaring van het vakbondswerk, het vele overleg, de kleine en grote resultaten voor individuele werknemers of voor de ruimere achterban is de kern van het vakbondswerk in ondernemingen. Maar dat beeld is helaas weinig fotogeniek. Vele mensen kennen vakbondswerk uit de media vooral van acties, stakingen, betogingen, brandende paletten bij de ingang. Het grootste deel van het vakbondswerk speelt zich echter af aan de onderhandelingstafel, het overleg, het informeren van de collega’s. Vaak met spectaculaire resultaten, maar zelden of nooit in de media.

Ook werkgevers winnen bij goed overleg. Via de Ondernemingsraad en het comité horen managers en CEO’s wat er echt leeft of de werkvloer. In heldere bewoordingen. En krijgen er ongefilterde boodschappen over hoe het er echt aan toe gaat, zonder dat hiërarchische tussenlagen de scherpe kantjes van boodschappen hebben verdoezeld. 

Van  ACV-vertegenwoordigers verwachten we dat ze in het overleg laten horen wat ze opvangen bij collega’s. In groep. Want goed overleg vraagt een goede voorbereiding, een betrokkenheid van leden en militanten, een democratische opbouw en verantwoording van standpunten, oog en oor hebben voor àlle werknemersgroepen, niet in het minst voor de zwaksten (uitzendkrachten, werknemers van onderaannemers, jongeren, ….). Het ACV wil zijn afgevaardigden daarbij optimaal ondersteunen.  

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
  • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
  • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)