Stress en burn-out

Al te flexibele arbeidstijden, onredelijk hoge eisen, nepcontracten, taakverarming,… heel wat werknemers voelen zich steeds minder goed in hun vel. Het beste medicijn? Werkbaar werk, zonder overdreven flexibiliteit en zonder stress. Daarom gaat het ACV voluit voor een betere arbeidsherverdeling en werkorganisatie. En voor een personeelsbeleid dat met aangepast werk en werkbare jobs iedereen kansen biedt, ook wie het moeilijk heeft.
Steeds vaker blijven mensen afwezig op het werk omwille van stress. 10% van alle ziekteverloven komt door stress, 25% vloeit voort uit stress gecombineerd met andere factoren. De combinatie van aanslepende stress en te veel werk leidt maar al te vaak tot een burn-out. Hierdoor voelen mensen zich uitgeput en vermoeid. Het ontbreekt hen vaak aan energie om zich voldoende in te zetten en te engageren. De toekomst lijkt uitzichtloos.  Werknemers met een burn-out werken vaak toch nog een tijd verder. Maar nadien leidt het meestal tot een lange afwezigheid op het werk. Meer vrouwen dan mannen lijden onder stress, het komt ook vaker voor bij korter geschoolden dan hoger opgeleiden. 

ACV-aanpak

Daarom willen ACV-afgevaardigden werk maken in het overleg in het comité preventie en ondernemingsraad. Stress en burn-out zijn vaak geen individuele problemen van sommige individuele werknemers, maar dikwijls een collectief probleem van werkdruk en arbeidsorganisatie. En dat maakt slachtoffers, vooral bij werknemers die werken waar de organisatie het meest ziek is, waar de meeste klappen vallen, waar men weinig verweermogelijkheden heeft tegen stress op het werk.

Stress aanpakken op de werkvloer is geen gemakkelijke klus: het kent vaak vele oorzaken, het vergt tijd die oorzaken te onderkennen en het is vaak nog moeilijker om die oorzaken weg te werken in de arbeidsorganisatie. En dan nog los je vaak maar een deel van het probleem op. Stress lijkt vaak op een veelkoppig monster: het is niet omdat je een aantal oorzaken aanpakt, dat stress plots verdwijnt uit de organisatie.

Comitéleden staan er echter niet alleen voor. Bij de externe preventiediensten kan je vanuit het comité preventie beroep doen op de bijstand van deskundigen inzake psychosociale risico’s. Ook in de ACV-vorming voor afgevaardigden komt dit thema aan bod: zowel de theorie, als de uitwisseling onder ACV-militanten. Hoe hebben zij dat aangepakt, wat lukte wél en niet, enz. En je leert er over de recent gewijzigde wetgeving in verband met psychosociale  risico’s op het werk. Met de verplichting voor werkgevers om een grondige risico-analyse door te voeren en de problemen en hun oorzaken in kaart te brengen. Met de opdracht voor het Comité PB om samen te werken en advies te geven rond die verplichte risico-analyse. Vaak is een bevraging van alle werknemers over stress op het werk daarbij één van de eerste stappen.

En is het aan de ACV-afgevaardigden om ervoor te zorgen dat het daar niet bij blijft, maar dat er ook concrete stappen volgend om de problemen aan te pakken. Daarnaast hebben alle werknemers het recht om zelf de tussenkomst te vragen van een deskundige om de psycho-sociale klachten over hun werkpost te onderzoeken. En de daaraan gekoppelde bespreking van het advies van de betrokken preventie-adviseur over psychosociale risico’s op het comité PB. 

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
  • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
  • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Hoe reageer jij op een collega met een burn-out?

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)