Veiligheid en gezondheid op het werk

Gezond en veilig werken, dat wil iedereen. Toch gebeuren er nog te veel arbeidsongevallen. En veroorzaken arbeid en hoge werkdruk nog te vaak gezondheidsklachten. Daarom zien ACV-afgevaardigden er op toe dat de veiligheidswetgeving en –normen stipt worden nageleefd, ook voor tijdelijke werknemers en onderaannemers. Daarom dringt het ACV aan op meer veiligheidsopleidingen voor nieuwkomers en jongeren. Want gezondheid, daar neem je toch geen risico’s mee?

Technisch hoeft dat ook geen probleem te zijn. Als er maar voldoende wordt nagedacht en overlegd over de risico’s op het werk. En er voldoende mankracht en middelen worden geïnvesteerd in veilig werken. Maar dat is lang niet overal het geval.

Het aantal dodelijke arbeidsongevallen in België is gehalveerd sinds de jaren ’80, maar het aantal ongevallen dat resulteert in een blijvende handicap is echter niet gedaald. Er zijn beduidend meer arbeidsongevallen bij een aantal groepen en sectoren: bij uitzendkrachten en onderaannemers, valpartijen in de bouw, ongevallen met heftrucks, ongevallen van nieuwkomers in de onderneming (die door een gebrek aan kennis en opleiding de risico’s onvoldoende kennen). 

Daarnaast doen verzekeringsmaatschappijen steeds moeilijker om arbeidsongevallen te erkennen. Sommige weigeren inmiddels al één op vijf aangegeven ongevallen te erkennen.  Vaak blijft een vergoeding uit, zeker als er geen getuigen waren of als het slachtoffer geen weerwerk biedt tegen de verzekeraar via zijn vakbond.
Er blijven ook nog behoorlijk wat problemen met het naleven van veiligheidswetgeving. Bij onverwachte inspecties registreert de inspectiedienst van toezicht welzijn op het werk in één op twee gevallen inbreuken op belangrijke veiligheidswetgeving die tot zware verwondingen kunnen leiden: omgang met chemische stoffen, valrisico’s, machine-, brand- of elektrische veiligheid, . ..De inspectiedienst is onderbemand en kan elke onderneming gemiddeld ééns om de 21 jaar bezoeken. De preventiediensten waarbij elke werkgever verplicht aangesloten moet zijn, leveren meestal heel nuttig werk. Maar ook zij komen vaak te weinig op bedrijfsbezoek. Zeker in kleinere ondernemingen. Zij kunnen een werkgever en een Comité PB wel adviseren, maar tot niets verplichten: de werkgever is hun klant.     

ACV-aanpak

Daarom blijft er een belangrijke taak weggelegd voor ACV-afgevaardigden in de comités preventie en bescherming. 
  • Ze kunnen er op toezien dat de veiligheidswetgeving en –normen stipt worden nageleefd. Ook voor tijdelijke werknemers en onderaannemers. Want met je veiligheid en gezondheid spring je niet nonchalant of slordig mee om. 
  • Als afgevaardigde breng je klachten van werknemers rond onveilig werk samen en bespreek je deze in het comité. Je kan mee zorgen voor goede veiligheidsinstructies en veiligheidsopleidingen, ook voor nieuwkomers, interims en onderaannemers. 
  • Je houdt mee de brandveiligheid in het oog, analyseert arbeidsongevallen en gaat na hoe die in de toekomst voorkomen kunnen worden. J
  • Je volgt de opmerkingen van de preventiediensten op, werkt een jaarlijks actieplan rond veiligheid en gezondheid op het werk uit en bepaalt mee welke deskundigen van de externe preventiedienst in de loop van het jaar moeten langskomen in de onderneming: een ingenieur, een bedrijfsarts, een ergonoom, een psycholoog of een deskundige in chemische risico’s,…   
Want gezondheid en veiligheid van je collega’s , daar neem je toch geen risico’s mee?

Op zoek naar ondersteuning voor je campagne?


Druk bezig met de voorbereidingen van de kiescampagne?
  • Maak gebruik van de beeldvorming elders op deze site (banners, affiches, cartoons enz.)
  • Maak een verkiezingsprogramma in enkele klikken met behulp van onze 'programma-assistent' (inloggen)

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)