Bevoegdheden Comité Preventie en Bescherming

Een onderneming of instelling met minstens 50 werknemers moet een Comité voor Preventie en Bescherming op het werk verkiezen. Het Comité PB heeft als opdracht om het welzijn op het werk te verzekeren en ervoor te zorgen dat iedereen kan werken onder veilige en gezonde werkomstandigheden
Hier kan je als afgevaardigde onder meer werken aan:
 • een correcte toepassing van de wetgeving over veiligheid, gezondheid en welzijn op het werk;
 • het voorkomen van arbeidsongevallen, beroepsziekten, stress en veiligheidsproblemen, pesten;
 • het verbeteren van de werkomstandigheden, mobiliteit, enz.;
 • het goed functioneren van de preventiediensten (veiligheidsdienst, arbeidsgeneeskundige dienst);
 • een correcte toepassing van de milieuwetgeving, brandveiligheid
 • de uitwerking van een beleid rond stress, psychosociale risico's, maar ook rond thema's als alcohol op het werk, oudere werknemers, …
Als afgevaardigde ben je ook de spreekbuis van je collega’s: je vangt hun eventuele klachten op, en je bespreekt hun vragen en voorstellen met de directie.

Informatie

Aard

 • Op welbepaalde tijdstippen moeten de werkgever en de interne dienst preventie en bescherming van de werkplaats info geven. 
 • Dit moet de werknemers toelaten om zicht te krijgen op de veiligheids- en gezondheidsaspecten van de onderneming of instelling.

Inhoud

 • Inzage in alle documentatie rond veiligheid en milieu voor overheidsinstanties;
 • Inzage in bedrijfsdocumentatie rond welzijn op het werk, milieu,…;
 • Verslagen over arbeidsongevallen;
 • Verslagen over de werkwijze van de preventiediensten;
 • Analyse van de risico’s voor veiligheid en gezondheid in de onderneming.

Advies

Aard

 • Voordat beslissingen worden genomen, krijgen de werknemersvertegenwoordigers de kans zich hierover uit te spreken en zelf voorstellen te doen.
 • De werkgever moet zich verantwoorden wanneer hij dit advies niet volgt.

Inhoud

 • Voorafgaand advies over alle maatregelen en voorstellen die een weerslag hebben op de veiligheid, hygiëne, gezondheid en het welzijn van de werknemers;
 • Advies inzake keuze aankoop van individuele en collectieve beschermingsmiddelen (helmen, maskers, werkkledij,…);
 • Advies inzake milieubeleid van de onderneming

Toezicht

Aard

 • Actief waken over de naleving van de reglementering inzake veiligheid, gezondheid en welzijn.

Inhoud

De werknemers/afgevaardigden kunnen zelf actief optreden inzake:
 • toepassing van wetgeving;
 • opsporen van risico’s;
 • onderzoek bij arbeidsongevallen;
 • inschakelen inspectie.

Voorafgaandelijk akkoord

Aard

 • Voor welbepaalde materies. 

Inhoud

 • Inzake keuze of vervanging deskundigen: arbeidsgeneesheer, preventieadviseur, vertrouwenspersonen rond pestklachten en psychosociale risico's;
 • Inzake tijdsbesteding interne preventieadviseur.

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)