Overleg: nodig en nuttig?

Goed overleg is essentieel voor goede oplossingen voor iedereen. 
Goede oplossingen komen zowel het bedrijf als de werknemers ten goede. Bedrijven met overleg presteren beter op het vlak van loon- en arbeidsvoorwaarden dan bedrijven zonder overleg.

Waarom is overleg nodig?

Elke onderneming en instelling is verschillend. In sommige bedrijven is er een goed overleg tussen werkgever en werknemers en wordt er naar de militanten geluisterd. Zij krijgen alle kansen om goede voorstellen en oplossingen aan te reiken. 
In andere bedrijven stoten werknemers nog steeds op onbegrip als ze vrijuit praten over wat er bij hen leeft, of als ze opkomen voor hun collega’s. Hier kunnen militanten aantonen dat het in het belang van iedereen is  – ook in dat van de werkgever – dat er een goede dialoog is tussen werkgevers en werknemers. 
Goed overleg is essentieel voor goede oplossingen voor iedereen.
Want opkomen voor de belangen van de werknemers betekent niet dat er geen rekening wordt gehouden met de belangen van de onderneming. 
Dikwijls draagt de uitwisseling van informatie tussen werkgever en personeelsvertegenwoordigers juist bij aan een goede evolutie van het bedrijf.

Wat levert overleg op?

Van wie minder goed vertrouwd is met overleg in ondernemingen krijg je wel al eens het (foute) argument te horen dat het allemaal niet veel oplevert. Het is toch dikwijls de werkgever die uiteindelijk beslist, en niet de werknemers, het comité of de ondernemingsraad. Zegt men dan.
De feiten zijn anders. Aan de hand van de officiële jaarrekeningen en balansen die ondernemingen neerleggen bij de Nationale Bank kan zelfs heel wetenschappelijk het bewijs geleverd van het verschil tussen ondernemingen met en zonder sociaal overleg. 
  • Zo merken we dat in de ondernemingen met sociale verkiezingen de gemiddelde bruto jaarlonen gemiddeld meer dan 5.000 euro hoger liggen dan in vergelijkbare ondernemingen waar geen sociale verkiezingen worden gehouden. Maar er zijn meer verschillen: in ondernemingen met sociale verkiezingen krijgen veel meer werknemers de kans om een opleiding te volgen. Het verschil loopt op van 10% tot zelfs 30% in bepaalde sectoren. En dat allemaal volgens de cijfers die werkgevers opgeven in hun jaarrekening. 
  • Er is meer: in ondernemingen met sociaal overleg is er meer vast werk, meer contracten van onbepaalde duur, minder tijdelijk werk, minder interim, worden minder mensen ontslagen. Er zijn ook minder verschillen tussen lonen van mannen en vrouwen. 
  • Ook rond welzijn op het werk zijn er grote verschillen tussen ondernemingen met sociale verkiezingen en deze zonder overleg. Er zijn meetbaar minder arbeidsongevallen, er is meer aandacht voor welzijn op het werk. Dat spoort ook met de vaststellingen van externe preventiediensten en de sociale inspectie. 
  • Dat zien we ook in de arbeidsrechtbanken. Tot driekwart of meer van de gerechtelijke procedures die het ACV start tegen werkgevers gaan om werkgevers waar geen overleg is: wat daar moet geregeld worden door de rechter wordt in ondernemingen met sociale verkiezingen opgelost in onderling overleg. Dat gaat sneller. En is beter voor de werknemers en werkgever.  

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)