Wel of geen verkiezingen in je onderneming?

Elke onderneming of instelling met minstens 50 werknemers moet een Comité voor Preventie en Bescherming (comité PB) op het werk verkiezen. Vanaf 100 werknemers moet men ook een Ondernemingsraad (OR) oprichten. 
Onder bepaalde voorwaarden geldt dit ook voor een groep van samenhangende, kleinere ondernemingen die samengevoegd ook minstens aan 50 of 100 werknemers komen. 
Bijgevolg kunnen/moeten er in bedrijven van die omvang sociale verkiezingen worden georganiseerd.

Verkiezingsprocedure

De werkgever is verplicht om op een bepaalde datum vóór de verkiezingen de nodige schriftelijke informatie te geven (tussen 11 en 24 december 2015). Dit is de start van de officiële verkiezingsprocedure. 
Uit deze informatie kan je opmaken uit hoeveel filialen en werknemers je onderneming bestaat. Dat kan betekenen dat er twee of meer comités preventie moeten worden verkozen. Het aantal werknemers is ook belangrijk om het aantal mandaten te berekenen (maximum aantal vakbondsmensen die verkozen kunnen worden). 

Werknemerscategorieën

De personeelsleden van de onderneming of instelling worden in verschillende categorieën onderverdeeld: bedienden, arbeiders, kaderleden en jongeren.
Iedere werknemerscategorie heeft vanaf een bepaald aantal werknemers recht op een afzonderlijk mandaat:
  • voor een apart jongerenmandaat moeten er minstens 25 werknemers zijn onder de 25 jaar. Die jongeren verkiezen dan onderling een afgevaardigde;
  • voor arbeiders en bedienden zijn er apart gereserveerde mandaten, ook al is er slechts één arbeider of één bediende;
  • kaderleden kunnen vanaf 15 werknemers een kandidatenlijst indienen, maar dan enkel voor de ondernemingsraad. De kaders kiezen dan hun eigen vertegenwoordiger.

Bereken het aantal mandaten in je onderneming

  •  Gebruik de tool: mandatenberekening om het aantal mandaten in je bedrijf te berekenen.

Voer voor militanten

 
Ben je al militant?
Surf naar de militantensite voor meer tools en downloads over de sociale verkiezingen en andere thema's.
(wel even inloggen)