Jongeren in Antwerpen

De stem van jongeren laten klinken binnen en buiten het ACV is en blijft onze doelstelling. Met leuke methodieken en een vernieuwende aanpak laten we jongeren actief meewerken in onze vakbond. Duurzaamheid en Europa zijn belangrijke thema’s.
Studenten
Om studenten te bereiken gaan we vaak les geven in scholen, organiseren we leuke wedstrijden zoals “Graaf een gat, win een vat”, zijn we aanwezig op verschillende afstudeerbeurzen en organiseren we jobstudentenbeurzen. Jammer genoeg weet elke jongere nog niet dat je als student helemaal gratis lid van het ACV kan worden.
Schoolverlaters
Ook schoolverlaters kunnen bij ons terecht voor informatie en ondersteuning. De jongeren die nog in hun beroepsinschakelingstijd zitten en degene die reeds een uitkering krijgen, kunnen rekenen op hun vakbond tijdens de controle van hun zoekgedrag. 
Wil je hier meer informatie over krijgen? Mail dan naar pamela.vangorp@acv-csc.be