Campagnes rond gender

Campagnes

Gender campagnes
Campagne voeren is soms nodig om standpunten kracht bij te zetten. Ook rond gender. 
Bekijk onze voorbije campagnes, download brochures en geniet van onze video's.

Campagne Gelijk loon

Het ACV werkt al jaren aan het bestrijden van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. We ijveren voor gelijkheid.
Jaarlijks vragen we aandacht voor de nog altijd flagrante loonkloof. 

Ondanks alle wetgeving in gelijke behandeling blijven vrouwenlonen 15 tot 25% onder het gemiddeld mannenloon. Dat mag niet blijven duren.
  • Wil je meer weten over de loonkloof? Check onze themawerking rond de loonkloof
  • Ben je vakbondsafgevaardigde en wil je werken rond de loonkloof? Het ACV moedigt vakbondskernen aan om te werken rond gelijkheid tussen mannen en vrouwen in ondernemingen en instellingen. Download de ACV-brochure  'Pak de loonkloof in je onderneming aan' (pdf-bestand. Let op: inloggen als ACV-militant)

Campagne Rent a Man

Rent a man is een sensibiliseringscampagne die de huidige stereotypen wil bestrijden. 
Immers ook mannen staan hun mannetje als het om het uitvoeren van huishoudelijke taken gaat. Niet alleen vrouwen zijn bekwaam.
'Huur hier de perfecte man voor elk corvee'. Met die boodschap wil de website 'Rent-a-man-now' aantonen dat mannen ook een bijdragen kunnen leveren in het huishouden. Want de loonkloof kan alleen bestreden worden, als huishoudelijke taken ook gelijk verdeeld worden. 
Volgens het ACV begint de bestrijding van de loonkloof bij een gelijke verdeling thuis. Als je de stereotypen in de zorg thuis wegwerkt, en zorgt voor een gelijke verdeling van de zorgtaken, is er ook meer ruimte voor zowel man als vrouw om op het werk ook tot een gelijke verdeling te komen bij het opnemen van de verlofstelsels, carrièremogelijkheden, enz.

Campagne Stop met strijken

Stop met strijken was een ACV-campagne uit 2011 om de eisen voor een betere verdeling van huishoudelijke taken kracht bij te zetten. En om bij te dragen tot een vermindering van de loonkloof. We helpen iedereen een handje vooruit om tot een betere verdeling in huishoudelijke taken te komen. 
Ik stop met strijken.be werd als campagnewebsite ingezet. Deze website is inmiddels off line maar de filmpjes zijn nog altijd springlevend:
.