Werken om te leven!

250 ACV-militanten wisselden met elkaar van gedachten tijdens de jaarlijkse Genderstudiedag. Veel debat, boeiende workshops en interessante panelgesprekken. "De studiedag kadert in het project 'Genoeg voor iedereen', een ACV-project dat mannen en vrouwen de komende maanden op gezette tijden wil vragen hoe zij arbeid, gezin en vrije tijd combineren", vertelt Karen Eloot, ACV-Genderverantwoordelijke.
"Werkende ouders moeten meerdere bordjes tegelijk draaiende houden en dat is niet makkelijk. Gelukkig springen mannen nu meer dan vroeger bij, maar de zorg voor de kinderen en het huishoudenkomt toch grotendeels bij vrouwen terecht", aldus Veronique Slaats van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen.
Acht op de tien ouders geven aan dat ze grote problemen hebben om de combinatie werk en gezin goed te managen. Voor alleenstaanden is het nog lastiger. Werknemers voelen zich uitgeperst als citroenen met maar al te vaak burn-out als gevolg. 

Alternatieven

Er is nood aan extra voorzieningen om een betere combinatie van werk en gezin mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra verlofdagen zoals in de non-profit het geval is.
Op de blog Voor verbetering vatbaar, een initiatief van een aantal jonge (vakbonds)geesten, lezen we ook meer over de zoektocht naar alternatieven. "In discussies met jongeren stel ik steeds meer vast dat het idee van collectieve arbeidsduurvermindering meer veld begint te winnen", aldus Wouter Parmentier een van de initiatiefnemers van deze blog.
En dan is er Femma. Femma trekt resoluut de kaart van de arbeidsduurvermindering. Ilse De Vooght van Femma: "Buiten betaald werk zijn er nog heel veel andere dingen te doen, die ook maatschappelijk heel belangrijk zijn. We schoven de de 30-urige werkweek als nieuwe norm voor voltijds werken naar voor. Een aantal bedrijven in Zweden hebben reeds de 30-urige werkweek ingevoerd. Femma wil dat de norm 30 uur per week wordt, zowel voor mannen als voor vrouwen.

Interview Ilse De Vooght Femma

Een kersverse Zweedse papa getuigt...

Zweden... de 30-urige werkweek, goede regelingen rond de combinatie werk en gezin... Maar klopt dat wel, hoe zit het daar nu precies? We spraken met Victor Bernhardt, een kersverse papa in Zweden. Hij is momenteel in ouderschapsverlof, sinds 1 juni tot 29 februari. 
Victor: "In Zweden hebben de ouders voor elk kind samen 390 dagen ouderschapsverlof (of 15 maanden) tot het kind 8 jaar. Voor een tweeling heb je recht op 490 dagen. Van die 390 dagen heeft elke partner recht op 90 dagen. De rest verdeel je onder elkaar. Voor dit ouderschapsverlof krijg je een uitkering die ongeveer 80% van je brutoloon bedraagt." 
Werkgevers staan er over het algemeen positief tegenover dat mannen ouderschapsverlof opnemen.
De overheid moedigt ouderschapsverlof aan. Dit is geen recente hippe trend, maar gebeurt al decennia lang. Dit uitgebreide ouderschapsverlof is daarmee een verworven recht voor de Zweden, men beschouwt het als iets natuurlijks. Ook de kinderopvangvoorzieningen zijn goed uitgebouwd in Zweden en relatief goedkoop. En als je kind ziek is, kan je thuisblijven met behoud van loon. 

Victor Bernhardt: de combinatie werk en gezin in Zweden toegelicht

"Maak de droom van minder werken en meer vrije tijd waar"

Christophe Callewaert is co-auteur van het boek 'Dit is morgen'. Een boek dat vooruit kijkt en positieve, optimistische ideeën lanceert over hoe we de wereld beter kunnen maken.
Werken om te leven? Natuurlijk, zeker als het aan de oude Grieken en Romeinse elite lag. Het Latijnse woord voor vrije tijd is 'otium' voor arbeid 'negotium', iets dat je dus zo weinig mogelijk moest doen. Zodat je tijd had voor de dingen die er echt toe doen: muziek, cultuur, opvoeding. Door de eeuwen heen is er altijd strijd gebleven rond arbeidsduurvermindering. Zoals de voorzitter van de eerste Amerikaanse vakbond ooit zei: 'de geschiedenis van de arbeidersbeweging is arbeidsduurvermindering'.
De roep om arbeidsduurvermindering is echter stil gevallen onder druk van het neo-liberale gedachtengoed. "Vakbonden hebben echter een essentiële rol in de samenleving om de droom van minder werken, van meer vrije tijd en meer tijd voor naasten, vrijwilligerswerk,... waar te maken en grote groepen mensen ervan te overtuigen dat het anders en veel beter kan", aldus Christophe.

Interview Christophe Callewaert co-auteur 'Dit is morgen'