Gender in Antwerpen

Gelijkheid tussen mannen en vrouwen wordt vaak voorgesteld als een strijd van de geslachten. Soms word je minder betaald, gewoon omdat je een vrouw bent. Vroeger bestond er zoiets als een ‘vrouwenloon’ en een ‘mannenloon’. Gelukkig is de discriminatie van de geslachten op wetgevend vlak al verboden. Helaas zijn deze discriminaties in de huidige context niet verdwenen maar vaak veel subtieler. Dit uit zich o.a. in discriminatie bij aanwerving en in beroepen die minder voor mannen of vrouwen toegankelijk zijn of het zogenoemde glazen plafond voor vrouwen die ambitie hebben. Ze zijn gebaseerd op ideeën van en verwachtingen rond vrouwelijkheid en mannelijk, waardoor we als individu in een bepaald hokje worden geduwd met allerlei consequenties. ACV-Gender blijft daarom inzetten op het bestrijden van de discriminaties.
ACV-Gender gelooft in een samenleving waar zorg opgewaardeerd wordt en betaalde arbeid niet de enige maatstaf is. We moeten ook een plaats creëren voor waardering en ontplooiing via andere vormen dan betaalde arbeid. Bij gebrek aan tijd voor zorg voor je gezin, anderen en jezelf komen ziekte, burn-outs en depressie steeds vaker voor. Dit mag geen individuele problematiek blijven maar moet als samenleving bekeken worden. De combinatie werk en zorg staat onder druk en wordt één van de grootste uitdagingen van de toekomst voor het ACV want zorg heeft een groot effect op je leven. Onze visie gaat over solidariteit en rechtvaardigheid. De combinatie werk en zorg bekijken we met de genderbril, zodat dit geen vrouwenzaak is, maar waar iedereen op gelijke wijze de kans krijgt om beiden te combineren. 
Samen met een plezante groep mensen werken we rond dit thema en organiseren we info – en vormingsavonden, gezinspicknick, etc. Wil je hier graag meer over weten? Mail dan naar pamela.vangorp@acv-csc.be voor meer informatie.