Werken in het buitenland?

Het ACV verdedigt niet alleen de belangen van leden die in het buitenland werken maar ook van mensen die in een ander Europees land wonen en in België werken. Grensarbeid tussen België en Nederland bestaat al langer. Door de toetreding van nieuwe lidstaten na 2004 is het werkterrein enorm uitgebreid. Ook werknemers uit deze nieuwe lidstaten kunnen bij het ACV terecht.

Werknemers uit Nieuwe Europese Lidstaten

ACV Dienst Grensarbeiders Nieuwe Europese Lidstaten verdedigt de belangen van ACV leden die komen uit de Europese lidstaten die toetraden tot EU vanaf 2004. Ook de ACV leden die van plan zijn om te gaan werken in een van de Nieuwe EU-landen kunnen bij ons terecht.
Onze standplaats is Antwerpen. Ons werkterrein is het Vlaams Gewest.
Wij houden ons bezig zowel met de collectieve acties als met de individuele dossiers. De hoofdthema’s betreffen vragen, problemen en klachten die te maken hebben met Europese Verordeningen en dubbelbelastingverdragen.
Onze werkweek: Zitdagen – enkel op afspraak
ACV Antwerpen
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
Maandag 14.00 – 18.30 en Donderdag 9.00 – 12.30
In bepaalde situaties organiseren wij de zitdagen in de andere ACV-verbonden in Vlaanderen.
Telefonische permanentie: 03/222 71 64
Maandag 9.30 – 12.30 en Vrijdag 8.30 – 11.30 Tel. 03/222 71 50
Aan onze ACV-leden bieden wij eerstelijnshulp i.v.m.:
 • overdracht van rechten inzake sociale zekerheid (kinderbijslag, pensioenuitkering, ziekteverzekering)
 • aanvraag en procedure betr. recht op kinderbijslag, indien de kinderen wonen buiten België en binnen de EU (Nieuwe EU-landen), het tussenkomen m.b.t. klachten of problemen m.b.t. de aanvragen van buitenlandse documenten
 • bij ernstige situaties - contacten met bemiddelings- of ombudsdiensten van de betrokkene sociaalzekerheidsinstanties zowel in België als in het buitenland
 • informatie betr. Europese sociaalzekerheid-, arbeids- en fiscale wetgeving, 
 • problemen rond een fiscaal statuut en fiscale aangiftes (enkel voor de leden die de gezinsleden hebben in een ander EU-land of nog niet ingeschreven zijn in het Belgisch Rijks-/Vreemdelingenregister)
 • het opmaken en indienen van bezwaarschriften, bij een aanwijsbaar verkeerde belastingaanslag
 • belastingen - belastingsservice voor niet-inwoners
 • belastingen - belastingsservice voor inwoners, die hun gezinsleden in een ander EU-land hebben.
 • het doorverwijzen van de leden naar de reguliere ACV-diensten
 • het inschrijven van nieuwe leden, het informeren over de rol van de vakbond,
 • het verstrekken van algemene informatie betr. Belgisch arbeids- en sociaalzekerheidsrecht (enkel bij inschrijving als lid of tijdens telefonische permanentie).
Propagandistische werking:
 • Op basis van vragen en klachten van onze leden halen wij er de onduidelijkheden in de wetgeving uit en geven deze door aan de bevoegde ACV-diensten of secretarissen om ze te laten verduidelijken of wijzigen door de overheidsdiensten.
 • Jaarlijks organiseren wij infosessies rond de door ons verkozen thema’s van de problematiek op basis van de dossiers die wij dagelijks behandelen (zie inf.betr.eerselijnhulp).
 • Samen met de dienst Integratiewerking van het ACV Nationaal maken wij infomateriaal (brochures, flyers) voor de migranten op Belgische arbeidsmarkt. Dit materiaal wordt telkens vertaald naar andere talen 

Grensarbeid België - Nederland

Je woont in België en je hebt er al eens aan gedacht om werk te gaan zoeken over de grens in Nederland. We spreken dezelfde taal en de afstand valt ook goed mee. Maar dan komen de vragen…
 
 • Het rijksregisternummer van elke Belg is niet geldig in Nederland. Daar moet je een Burgerservicenummer aanvragen. Waar doe je dat?
 • Wat gebeurt er als je ziek wordt? Kan je nog naar je vertrouwde dokter/apotheker blijven gaan? Krijg je nog iets terugbetaald van je ziekenfonds? Hoe zit het met het gewaarborgd loon?
 • Je krijgt nu kinderbijslag in België. Blijft dit zo?
 • Als die Nederlandse werkgever je  ontslaat, hoeveel opzeg moet je dan doen? Moet je dan werkloosheidsvergoedingen aanvragen in Nederland?
 • Hoe zit het met je pensioen later? Nederland kent een andere pensioenleeftijd dan die in België.
 • We spreken wel dezelfde taal maar de begrippen zijn soms verschillend. Als wij het in België hebben over pensioen dan bedoelen we ‘ouderdomspensioen van de staat’. In Nederland bedoelen ze met pensioen het aanvullend pensioen van de werkgever of sector. Het ouderdomspensioen in Nederland noemen ze AOW.
 • Dan zijn er nog de belastingaangiftes. Hoe geef je inkomsten uit Nederland aan in België want je krijgt geen fiscale fiche zoals we die kennen in België. Moet je ook aangifte doen in Nederland?
 •  …

Weet dan dat  ACV je hiermee kan helpen. We hebben een grensarbeidersdienst België-Nederland in Hasselt. Maar je hoeft je niet te verplaatsen naar Hasselt. Voor de leden die in het Antwerpse wonen kan je, op afspraak, terecht bij Christine Oostvogels in het ACV-kantoor van Kalmthout, Kapellensteenweg 145 ( Christine.oostvogels@acv-csc.be).

Je woont in Nederland maar werkt in België. Je kan hulp krijgen van het ACV bij het invullen van je Belgische belastingaangifte niet-inwoner op voorwaarde dat je aangesloten bent bij ACV of bij een Nederlandse vakbond waar wij een akkoord mee hebben. Ook je aanvraag tijdelijke werkloosheid kan via het ACV gebeuren onder dezelfde voorwaarden.