Nieuws

Nieuws en opinie Spoorwegen
Tijdens de vergadering van 12 januari werden de plooien tussen directie en bonden opnieuw gladgestreken. Het overleg verliep positief en er volgde een vergaderkalender van 10 vergaderingen tot eind februari waarin de tewerkstelling aan bod zal komen, maar waarin ook het debat zal worden heropend over de reeds genomen maatregelen. Hieronder kan u het verloop van de laatste weken lezen met antwoorden op de vragen hoe het komt dat er eerst een stakingsaanzegging was, waarom die daarna deels werd ingetrokken en waarom er nu toch een doorbraak is, waardoor de stakingsdreiging van de baan is.
Lees meer
Voor niet-ingewijden is het altijd bevreemdend wanneer een sociaal conflict ineens uitbarst en een stakingsaanzegging op tafel wordt gelegd. Dat er nu een stakingsaanzegging van vijf dagen op tafel ligt, nadat er volgens de directie van de Belgische Spoorwegen al negen maanden onderhandeld werd, lijkt nog vreemder. En toch is er een verklaring…
Lees meer
Hou het treinpersoneel op de trein
In het kader van onze campagne ‘Red onze trein’ vraagt ACV-Transcom op 29 oktober aandacht voor het treinpersoneel. Het krijgt daarin steun van het ETF (Europese vakbond voor transportwerknemers), dat tegelijkertijd een campagne om het treinbegeleidingspersoneel aan boord van de trein te houden in een tiental Europese landen lanceert.
Lees meer
Red onze trein
ACV-Transcom voerde vanmorgen een brede informatiecampagne bij de reizigers om ze te informeren over de achterliggende bedoelingen van het moderniseringsplan van minister Galant.
Lees meer
ACV-Transcom heeft zich altijd verzet tegen liberalisering en heeft over de jaren verschillende acties gevoerd op nationaal en Europees niveau. Tevergeefs, de Europese richtlijnen hielden vast aan de liberaliseringsgedachte.
Lees meer
De treinbestuurdersvakbond ASTB besliste zeven zaterdagen te staken. ACV-Transcom geeft voorrang aan overleg en sociale dialoog en dus zijn deze stakingen niet op zijn plaats.
Lees meer
Deze ochtend verscheen een brief van Jo Cornu, CEO van de NMBS, in de pers. De bekendmaking van de brief en de inhoud ervan vormt geenszins een aanzet tot herstel van het vertrouwensklimaat. Een bewuste provocatie?
Lees meer
Het standpunt van ACV-Transcom over minimale dienstverlening is duidelijk: het is een theoretische oefening die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht. De bedoeling van de rechtse coalitie bestaat er enkel en alleen in om het stakingsrecht uit te hollen.
Lees meer