De brief van Cornu: ACV-Transcom reageert

Deze ochtend verscheen een brief van Jo Cornu, CEO van de NMBS, in de pers. De bekendmaking van de brief en de inhoud ervan vormt geenszins een aanzet tot herstel van het vertrouwensklimaat. Een bewuste provocatie? 
Op 17 november 2014 uitten de vakbonden bij aanvang van de vergadering van het Sturingscomité van de Belgische Spoorwegen hun ongenoegen omtrent de uitspraken van de heer Cornu in de pers en vooral over het uitblijven van enige excuses hieromtrent. 
Deze excuses hadden we immers uitdrukkelijk gevraagd bij het verlaten van de Nationale Paritaire Commissie op 28 oktober. 
Tijdens het sturingscomité werd duidelijk gesteld dat het vertrouwen zoek was en dat het personeel geen frontale aanval op hun statuut zou nemen. 
We eisten opnieuw een antwoord per brief. Tot onze grote verbazing verscheen op 27 november 2014 de inhoud van deze brief in de pers. 
De heer Cornu schetst in dit schrijven het algemeen kader van de moeilijke financiële toestand en geeft er zijn visie in weer. Hij antwoordt echter niet rechtstreeks op onze vraag om de discussie niet meer via de pers te voeren. 
De bekendmaking van de brief en de inhoud ervan vormt geenszins een aanzet tot herstel van het vertrouwensklimaat. Een bewuste provocatie? 
Door de publicatie wordt echter de aandacht afgeleid van de echte verantwoordelijken van deze destructieve toestand. De regering bespaart 2,1 miljard en houdt hierdoor de Belgische Spoorwegen en haar personeel in een wurggreep. 
Hierover is het laatste woord nog niet gevallen.