Minimale dienstverlening spoor onmogelijk

Het standpunt van ACV-Transcom over minimale dienstverlening is duidelijk: het is een theoretische oefening die onmogelijk in de praktijk kan worden gebracht. De bedoeling van de rechtse coalitie bestaat er enkel en alleen in om het stakingsrecht uit te hollen. 
Wat betekent minimale dienstverlening? Is dat één trein per uur in iedere richting? Viseert men enkel het personeel dat rechtstreeks betrokken is met het treinverkeer? En wie mag er dan op de treinen die wel rijden en in welke omstandigheden? Is er dan geen gevaar voor agressie tussen reizigers en ten opzichte van het niet stakend personeel? En finaal… geraken de gebruikers wel terug thuis? We waarschuwen nu al voor chaos die de veiligheid van reizigers en het personeel bedreigt. Dergelijke minimumdienst is geen oplossing voor de reizigers, die trouwens meer last zullen ondervinden omdat de veiligheid en het comfort niet gegarandeerd zijn. 
Bovendien kan een minimale dienstverlening volgens internationale afspraken slechts worden opgelegd wanneer het leven, de veiligheid of de gezondheid van de burgers in het gedrang komt. Zo beschouwt het Comité voor vakbondsvrijheid van de Internationale Arbeidsorganisatie in Genève transport in de regel niet als zijnde van vitaal belang. 
We wijzen er ten slotte op dat acties het gevolg zijn van sluimerende problemen die niet worden aangepakt. De nieuwe procedures die worden gebruikt om onaangekondigde spoorstakingen te vermijden werden door werkgever en werknemer nog maar pas in het sturingscomité positief geëvalueerd en hebben dus hun nut al bewezen. Staking vormt hierin een absolute noodoplossing die enkel kan plaatsvinden als het sociaal overleg helemaal is uitgeput. De oplossing voor sociale conflicten moet geregeld worden in een relatie werkgever/werknemer om een blijvende slechte werksfeer te vermijden. 
Deze politieke inmenging is dus totaal overbodig en dient de sociale vrede in dit land niet. We vermoeden dat hier een deur wordt opengezet om de stakingen te verbieden bij sociale conflicten in al dan niet openbare sectoren. 
Het is een puur ideologische benadering dat de reiziger en het personeel een politiek rad voor de ogen draait. ACV-Transcom kan en zal dit niet accepteren.