"Nu staken is niet correct"

De treinbestuurdersvakbond ASTB besliste zeven zaterdagen te staken. ACV-Transcom geeft voorrang aan overleg en sociale dialoog en dus zijn deze stakingen niet op zijn plaats.
We begrijpen de verzuchtingen van zowel de treinbestuurders als de treinbegeleiders, maar deze actie is niet op zijn plaats. Akkoord, niet alles loopt zoals we het zouden willen. Door de invoering van het nieuwe vervoerplan is er bijvoorbeeld een significante daling van de premies. Samen met het rijdend personeel werken we momenteel voorstellen uit om aan de directie te kunnen voorleggen. We geven dus voorrang aan de sociale dialoog met het bedrijf om dergelijke problemen aan te kaarten. 
Globaal akkoord
"De huidige besprekingen over een nieuwe tweejaarlijkse cao moeten leiden tot een evenwichtig en globaal akkoord dat rekening houdt met de verwachtingen van alle personeelscategorieën.", aldus Luc Piens, sectorverantwoordelijke van ACV-Transcom. "De houding van ASTB, die een voorafname met alleen eisen voor treinbestuurders vooropstelt, is hiermee onverzoenbaar". Het sociaal overleg over de cao, waarbij een nieuwe formule voor de premies van het rijdend personeel op tafel zal liggen, is dus volop bezig. Enkele elementen zijn nog onduidelijk of moeten nog verder berekend en uitgewerkt worden. 
ACV-Transcom betreurt dat door de actie dagtoeristen en dus nieuw klantenpotentieel een alternatief ontnomen wordt voor de files richting kust. Luc Piens: "Het getuigt van egoïsme en het is geen toonbeeld van solidariteit met het ander personeel. Staken is het laatste middel en het moet dat blijven."